|vineri, decembrie 2, 2022
 • Follow Us!

Noul operator Romprest le face un „cadou” râmnicenilor: majorarea tarifelor la salubrizare 

banner-site-2-romprest

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iulie 2015, va aproba noile tarife pentru prestarea de către asocierea SC Romprest Service SA şi SC Compania Romprest Service SA (lider de asociere SC Romprest Energy SA) a activităţilor componente serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, a căror gestiune a fost delegată prin Contractul de delegare nr. 23205/26 iunie 2015. Astfel, noile tarife sunt următoarele: tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separate, pentru persoane fizice – 3,83 lei/persoană/lună fără TVA; tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii si acumulatori – 161,6 lei/tonă fără TVA; tarif pentru colectarea si transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora – 78,75 lei/mc fără TVA. Prin Hotărârea nr. 168 din 28 august 2014, Consiliul Local al municipiului a aprobat studiul de fundamentare (forma revizuită) pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: colectarea separata si transportul separat al deşeurilor municipale si al deşeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituiri, inclusiv fracţii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioară sau exterioară a acestora. De asemenea, conform articolului 2 din hotărârea mai sus menţionată, s-a aprobat delegarea prin concesiune, prin licitaţie publică deschisă, a gestiunii activităţilor prevăzute la art. l, iar potrivit prevederilor art. 3, s-a aprobat documentaţia de atribuire în forma revizuită, respectiv: regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea; caietul de sarcini pentru delegarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea; contractul de delegare prin concesiune a unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare. Pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL nr. 168 din 28 august 2014, s-a desfăşurat procedura de achiziţie publică, conform OUG 34/2006, având ca obiect „Delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”. Ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică, prin pronunţarea Deciziei civile nr. 1307/17 iunie 2015 a Curţii de Apel Piteşti care a respins plângerea formulată de SC Brai Cata SRL împotriva deciziei CNSC nr. 690/71/CI0/687 din 19 mai 2015 a fost încheiat contractul de delegare cu operatorul a cărui ofertă a fost desemnată cîştigătoare, respectiv asocierea SC Romprest Service SA şi SC Compania Romprest Service SA (lider de asociere SC Romprest Energy SA). Conform ofertei financiare prezentată de operatorul mai sus menţionat în documentaţia de licitaţie, tarifele ofertate pentru prestarea activităţilor a căror gestiune a fost delegată, au fost următoarele: colectarea separata si transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separate, pentru persoane fizice – 4,75 lei/persoană/lună (inclusiv TVA); colectarea separata si transportul separat al deşeurilor municipale si al deşeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracţii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori – 200,39 lei/tonă (inclusiv TVA); colectarea si transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioară sau exterioară a acestora – 97,65 lei/mc (inclusiv TVA). Primăria Râmnicului a avut în vedere prevederile din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, conform cărora cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate sau aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. (Petre Coman)

2 Responses to Noul operator Romprest le face un „cadou” râmnicenilor: majorarea tarifelor la salubrizare

 1. olteanu

  Nici ca se putea asemenea performanta pentru contribuabilii valceni.Propun ca pe cei trei corifei, ion-jiji,vasile si edi,sa promovam docomentele necesare de a deveni cetateni de onoare al Ramnicului Valcii. Cu asemenea eminente cenusii nici ca se poate mai bine, gunoiul menajer se transporta la Bucuresti pentru sortare si apoi revine la R.Valcea cu surle si trambite, defileaza prin fata Primariei(la asa ceva ROMPREST-ul este maestru de ceremonii) iar apoi la deponia de la Fedelesoiu, care este tot a Primariei !! Oare cat mai suporta valcenii pe acesti academicieni incompetenti din fruntea Primariei?? Mai este inca mult pana in 2016 ?

   
 2. Stanciu Veronica

  Sunt convinsa ca valcenii nu au ce reprosa URBANULUI,am mai trecut printr-o situatie similara cand Rosal a intrat peste Urban insa atunci a invins interesul valcenilor ramanand pretul cel mic si serviciul bun pentru noi toti adica Urban.Poate si de aceasta data vom avea acel noroc care in ultimul timp ne ocoleste din pricina distinsului Primar a carui calitate este orgoliul.

   

Reply to olteanu