|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Modificările la Legea cu privire la drepturile pacienţilor a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ 

butnaru

Având în vedere reglementările juridice destul de stufoase şi greu de înţeles pentru pacienţi, era necesară revizuirea reglementărilor în domeniul sănătăţii, astfel încât drepturile pacienţilor să fie respectate în adevăratul sens al cuvântului. Astfel, de la jumătatea acestui an, asiguraţii au dreptul să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile legii şi ale contractului cadru. Informaţiile privind investigaţiile de înaltă performanţă (RMN, CT) ajung la pacient în moduri diferite, în funcţie de furnizorul de servicii medicale. Potrivit precizărilor senatorului PSD de Vâlcea Florinel Butnaru (membru al grupului ce a propus şi susţinut această iniţiativă legislativă), „la unităţile medicale de stat, pacientul este pus în situaţia de a solicita în scris conducerii spitalului o copie a datelor cu caracter personal, respectiv a înregistrărilor investigaţiilor. De obicei, pacienţii nu ştiu că au dreptul de a solicita înregistrarea investigaţiilor, mulţumindu-se doar cu interpretarea medicală din instituţie. Trebuie să reţinem că unitatea sanitară are obligaţia, indiferent că este de stat sau privată, să-i furnizeze pacientului o serie de informaţii, cum ar fi: identitatea operatorului (unitatea sanitară); scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor. Orice persoană are dreptul de a obţine de la unitatea sanitară, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. Unitatea sanitară este obligată să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Dincolo de toate dispoziţiile legale, trebuie reţinut faptul că pacientul, în calitate de persoană vizată, trebuie să fie informat de către unitatea sanitară cu privire la faptul că are dreptul de acces la datele sale, iar în virtutea acestui drept, faptul că poate solicita unităţii sanitare comunicarea, într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării datelor medicale, inclusiv a informaţiilor privind investigaţiile de înaltă performanţă – RMN, CT”.

Leave a Response