|luni, septembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va majora preţul la apa caldă pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea 

cet_govora_orizontal

 

Zilele trecute, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a dat publicităţii anunţul cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre de Consiliu Local referitoare la aprobarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a preţului de facturare către populaţie. Termenul-limită în care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare este data de 10 august 2015. Astfel, se va aproba, începând retroactiv cu data de 1 iulie 2015, preţul energiei termice facturată populaţiei în cuantum de 181,57 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, conform anexei din contractul de finanţare nr. 3986/LB/17 august 2011. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 272,48 lei/Gcal inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 47,33 lei/Gcal, va fi asigurată din bugetul local al municipiului începând cu data de 1 iulie 2015. Luna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Consiliului Local Râmnicu Vâlcea adoptarea unei hotărâri privind majorarea preţului local de referinţă pentru energia termică livrată populaţiei, conform prevederilor anexei la contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării cu legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Urmare a solicitării Primăriei Râmnicului privind completarea adresei cu documentele aferente, Consiliul Judeţean Vâlcea a transmis raportul ad-hoc privind condiţionalitatea de creştere a tarifelor conform anexei 1.4. din contractul de finanţare aferent proiectului menţionat, în vederea analizării şi supunerii spre aprobarea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea a majorării preţului de facturare a energiei termice către populaţie pentru serviciul public de alimentare cu energie termică. Din raportul ad-hoc privind condiţionalitatea de creştere a tarifelor conform anexei din contractul de finanţare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, întocmit de către asistenţa tehnică pentru managementul proiectului, rezultă că preţul de facturare la populaţie al energiei termice, începând cu data de 1 iulie 2015 va fi de 181,57 lei/Gcal (fără TVA), respectiv 225,15 lei/Gcal (cu TVA).

Prin Hotărârea nr. 150 din 25 iulie 2014, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat preţul local al energiei termice facturată populaţiei la nivelul de 201,62 lei/Gcal, inclusiv TVA, diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 253 lei/Gcal, inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 201,62 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 51,38 lei/Gcal inclusiv TVA, urmând a fi asigurată din bugetul local al municipiului. Ulterior, prin Hotărârea nr.234 din 26 noiembrie 2014, Consiliul Local al Municipiului a aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, începând cu data de 01 noiembrie 2014 în cuantum de 219,74 lei/Gcal exclusiv TVA pentru agenţii economici, respectiv 272,48 lei/Gcal inclusiv TVA pentru populaţie, conform Avizului ANRSC nr. 223587/24 octombrie 2014. De asemenea, conform prevederilor articolului 2 din hotărârea mai sus menţionată, diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 272,48 lei/Gcal, inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 201,62 lei/Gcal, inclusiv TVA, aprobat prin Hotărârea nr. 150 din 25 iulie 2014, în cuantum de 70,86 lei/Gcal urma să fie suportată din bugetul local al municipiului.

(Petre Coman)

Leave a Response