Situaţie dramatică! Boala „limbii albastre” a afectat 125 de sate din Vâlcea, în special din sudul judeţului

luni, 27 aprilie 2015

 

În cadrul unei şedinţe a Colegiul Prefectural Vâlcea, desfăşurată săptămâna trecut, conducerea DSVSA Vâlcea a prezentat o situaţie privind evoluţia Bluetongue (boala „limbii albastre”) în judeţul Vâlcea, precum şi măsurile întreprinse pentru supravegherea prevenirea şi combaterea bolii. În perioada 27.08.2014-20.03.2015 au fost confirmate 206 focare de bluetongue, din care 130 focare pe specia bovină şi 76 focare pe ovine, în 52 comune şi 125 localităţi (sate). Zona cea mai afectată a fost zona de sud a judeţului. În această perioadă au fost suspecte de boală, pe baza semnelor clinice şi a testului ELISA efectuat fa Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea: 172 bovine, 952 ovine şi 23 caprine, din care au murit 51 bovine, 794 ovine şi 15 caprine.

Toate probele de sânge şi organele recoltate de la animale moarte au fost transmise pentru confirmare prin testul RT-PCR la laboratoare acreditate pentru efectuarea acestor teste. Astfel au fost întocmite dosare de despăgubire în urma confirmării bolii pentru un număr de 38 bovine cu o valoare de 86.690 lei, 477 ovine şi caprine cu o valoare de 162,512 lei. Despăgubirea animalelor s-a făcut conform HG. nr 1214/2009 privind acordarea despăgubirilor la animalele afectate de boli majore. Au fost despăgubite numai animalele bolnave şi moarte notificate de către proprietar medicului veterinar, animale de la care s-au recoltat probe de laborator atât pentru confirmarea bluetongue cât şi pentru supravegherea Encefalopatiilor spongiforme pe probe de creier. Astfel proprietarii de animale care nu au anunţat cazurile de boală sau mortalităţi, precum şi cei care nu s-au încadrat în normele legislaţiei nu au putut beneficia de despăgubirea animalelor moarte. Aceştia sunt cei care au animalele în alte localităţi decât cea de origine, animale mutate fară documente de mişcare şi neînregistrate în registrul agricol de fa destinaţie, astfel nu au respectat prevederile HG. nr 1214/2009 şi Ord nr 40/2010 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor. Conform HG beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Pentru combaterea bolii în focarele de boală au fost întreprinse urmatoarele măsuri, conform legislaţiei în vigoare: au fost examinate clinic toate animalele suspecte de boală; au fost tratate simptomatic toate animalele cu semne clinice de boală; s-au recoltat probe de laborator, sânge de la animale bolnave sau organe de la animafele moarte şi s-au transmis spre examinare laborator; s-au efectuat dezinsecţii atât de către medicii veterinari oficiali cât şi de catre proprietari în focarul de boală şi în jurul acestuia; s-au tratat periodic animalele cu insecticide, astfel ca insectele hematofage să nu mai poată ataca animalul; s-au ţinut permanent sub supraveghere clinică toate animalele receptive la boală. Cu ocazia controalelor efectuate la turmele de animale din judeţ, de către inspectorii DSVSA, toţi proprietarii de turme de animale au fost înştiinţaţi, sub semnătură, asupra obligaţiilor ce le revin pentru respectarea măsurilor de restricţie privind circulaţia an malelor, notificarea cazurilor de boaia sau moarte, notificarea primăriilor pentru ecarisarea teritoriului, inlaturarea deşeurilor care constitue biotopi pentru cuiicoizi care transmit boala, efectuarea tratamentelor de către medicii veterinari împuterniciţi, efectuarea de dezinsecţii periodice, evitarea păşunatuiui în zone cu umiditate şi vegetaţie abundenţă. Totodata li s-a adus la cunoştinţă tuturor proprietarilor de animale condiţiile legislative care trebuiesc respectate pentru a beneficia de despăgubirea animalelor moarte de boală.

Pentru ţinerea sub control cât mai bine a bolii de către toate instituţiile imp icate în supravegherea şi combaterea bolilor majore s-au transmis adrese de informare asupra măsurilor întreprinse în acest sens. Astfel: către Instituţia Prefectului pentru emiterea Ordinului către toate primăriile de activare a Unităţii Locale de Sprijin şi întocmirea planului de măsuri de combatere a bolii; către Instituţia Prefectului pentru stabilirea comisiei de evaluare a animalelor moarte; către administratorii fondurilor cinegetice de supraveghere a animalelor sălbatice receptive şi notificarea de urgenţă a cazurilor de boală sau moarte; către Administraţia apelor pentru depistarea biotopurilor de apă si a zonelor mlăştinoase, astfel să fie scoase de la păşunatul animalelor. S-au emis decizii de efectuare oficială a supravegherii clinice a animalelor receptive din zonele de protecţie si de supraveghere din jurul focarelor. S-au transmis adrese la primării pentru stabilirea zonelor de restricţie în jurul focarelor de boală. S-au închis târgurile de animale din judeţ. S-au înştiinţat toti medicii veterinari din teritoriu asupra condiţiilor de circulaţie a animalelor receptive atât în zonele libere cât si în zonele cu restrictii de boala. S-au făcut controale în teritoriu privind ecarisarea teritoriului, iar neconformităţile constatate au fost comunicate primăriilor din localitate. S-au trimis adrese Ia primării pentru reamintirea obligaţiilor care le revin asupra gestionării SNCU. Periodic a fost informată Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Instituţia Prefectului şi ISU asupra evoluţiei bolii. S-au declarat toate focarele de boală, s-au întocmit dosare despăgubire pentru proprietarii la care s-au confirmat mortalitaţi din cauza bluetongue, s-au luat toate măsirile de supraveghere şi combatere a bolii conform legislaţiei în vigoare. Având în vedere că în perioada imediat următoare temperaturiie cresc şi astfel insectele hematofage vor începe circulaţia considerăm că toate instituţiile implicate trebuie să ia măsuri de combatere a acestora, pentru evitarea unei noi epidemii de Bluetongue în judeţ.

(Marian Dinu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe