|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va modifica regulamentul de acordare sprijin financiar din Capitolul „Cultură, religie” 

primaria ramnicu valcea

• O măsură îndelung aşteptată!

Miercuri, 29 aprilie 2015, va avea loc şedinţa ordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 21 de proiecte de hotărâri şi rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2015; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2015; modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2014, cap. IV, pct 13 de stabilire şi aprobare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Teatrului municipal Ariel; modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de acordare sprijin financiar din bugetul local – Cap. 67 „Cultură, recreere, religie”; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului – 627 de ani de la prima atestare documentară a municipiului şi Zilei Copilului; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente dedicate sărbătoririi zilei de 1 Mai; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru finanţarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – faza 2”; raport şi proiect de hotărâre privind rezultatele reevaluării activelor corporale de natura construcţiilor aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 28.02.2015; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor artere de circulaţie în domeniul public al municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosinţă către societatea PIEŢE PREST SA; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 212/60/2008, modificată de hotărârea nr. 179/28/2012; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; raport şi proiect de hotărâre privind însuşirea raportului informării şi consultării publicului privind elaborarea documentaţiei de urbanism „Reactualizare PUZ Goranu 2”; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea pentru aprobarea modificării Statutului Asociaţiei şi pentru semnarea actului adiţional nr. 1 la acesta; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea pentru aprobarea cotizaţiei municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015.

 

Leave a Response