|vineri, noiembrie 27, 2020
  • Follow Us!

Claudiu Popa, noul director comercial de la societatea Apavil SA 

APAVIL-DEBITE

 

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al societăţii Apavil SA Vâlcea, numit prin Hotărârea nr. 10/5 iunie 2014 a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Apavil SA, s-a întrunit pentru susţinerea probei de interviu în vederea selecţiei candidatului pentru ocuparea postului de director comercial. La concurs au participat patru candidaţi: Bogdan Croitoru, Constantin Marica, Claudiu Popa şi Gheorghe Salomia. În urma evaluării, consiliul de administraţie al SC Apavil SA a acordat următorul punctaj: Claudiu Popa – trei voturi „pentru” şi două voturi „împotrivă”; Gheorghe Salomia – două voturi „pentru” şi trei voturi „împotrivă”; Bogdan Croitoru – cinci voturi „împotrivă”; Constantin Marica – cinci voturi „împotrivă”. Procedura de selecţie aplicată a fost prin vot secret. În conformitate regulamentul de concurs, candidatul declarat admis la concursul pentru postul de director comercial al SC Apavil SA a fost Claudiu Popa. Condiţiile de participare la concurs au fost următoarele: candidaţii trebuie să fíe cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România; candidaţii trebuie să cunoască limba română (scris şi vorbit); candidaţii nu trebuie să fie persoane care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate şi/sau sunt în curs de cercetare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă şi să aibă capacitate deplină de exerciţiu; candidaţii trebuie să aibă experienţă de minimum cinci ani în funcţii de conducere şi un minim de zece ani experienţă profesională generală de la data obţinerii diplomei de licenţă; candidaţii să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; candidaţii să fie cunoscători a cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel de utilizator experimentat; candidaţii să aibă o stare de sănătate corespunzătoare atestată pe bază de documente medicale. Reamintim că la începutul acestui an, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Ion Ionescu, fost director comercial al SC Apavil SA Vâlcea, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită. În intervalul septembrie 2014 – 8 ianuarie 2015, Ion Ionescu, în calitate de funcţionar public, director comercial al unei societăţi cu capital integral de stat, a acceptat de la un denunţător, agent comercial, promisiunea primirii în numerar a sumei de 10.000 USD în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv atribuirea preferenţială, prin achiziţie directă, de contracte de achiziţie publică, de către SC Apavil SA în favoarea firmei sale.

(Petre Coman)

Leave a Response