|miercuri, ianuarie 19, 2022
  • Follow Us!

Liberalul Gheorghe Vieru, ales reprezentant al CJ Vâlcea în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” 

Gheorghe-vieru

Cu 15 voturi pentru şi 12 împotrivă, Consiliul Judeţean Vâlcea l-a desemnat pe Gheorghe Vieru (PNL), consilier judeţean, în calitatea de reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”. De asemenea, a fost mandatat Gheorghe Vieru, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, să aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare propuse de operatorul regional SC Apavil SA Vâlcea. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201 din 19 decembrie 2007, s-a aprobat asocierea judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”. Asociaţia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului Vâlcea şi furnizarea în comun a acestor servicii, forma de gestiune fiind gestiunea delegată, ce se realizează în baza unui contract unic de delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung către operatorul regional SC Apavil SA Vâlcea. În conformitate cu prevederile din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a asociaţiei. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 25 din 31 iulie 2008, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201 din 19 decembrie 2007, privind asocierea judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, Ion Cîlea, preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea la acea dată, a fost desemnat să reprezinte judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”. Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr. 413 din 8 decembrie 2014 privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea al lui Ion Cîlea, se impunea desemnarea unui nou reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”. Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 864 din 19 ianuarie 2015, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” a solicitat, pe lângă desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” şi modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 121 din 21 august 2013, privind aprobarea trecerii la un sistem de tarif unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, pe întreaga arie de operare a SC Apavil SA Vâlcea – operator regional. Potrivit art. 2 din acest act administrativ, Ion Cîlea, reprezentantul judeţului Vâlcea, la acea dată, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” a fost mandatat să aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare propuse de operatorul regional SC Apavil SA Vâlcea, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic.

(Petre Coman)

Leave a Response