|miercuri, ianuarie 19, 2022
  • Follow Us!

În judeţul Vâlcea a fost lansat proiectul „Promovare şi participare în economia socială” 

 

Joi, 29 ianuarie 2015, la Râmnicu Vâlcea a avut loc conferinţa de presă prilejuită de lansarea proiectului „Promovare şi participare în economia socială”. Fundaţia „Pater Pio” Vâlcea, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociaţia „Tinerii Manageri”, în calitate de partener, implementează, începând cu luna ianuarie 2015, proiectul „PPES – Promovare şi Participare în Economia Socială”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni şi este cofmanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiectul are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale active, facilitarea accesului nediscriminatoriu pe piaţa muncii pentru minimum 100 persoane barbati sau femei, cu domiciliul in regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, persoane apartinand grupurilor vulnerabile (30 persoane de etnie roma, 20 persoane cu dizabilitati, 20 asistenti maternali si 30 beneficiari de venitul minim garantat), prin furnizarea serviciilor specializate de informare si consiliere profesionala, a programelor de formare profesionala, dar si prin infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, generatoare de profit sau venit, care sa permită integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor excluse social.

În perioada de implementare a proiectului vor fi infiintate de către solicitant si partener trei structuri ale economiei sociale (SES), entitati nou create in mediul rural si urban, in cadrul carora vor fi create in total minimum 23 locuri de munca, din care minimum 70% vor fi ocupate de persoane apartinand grupurilor vulnerabile. De asemenea vor fi organizate 4 sesiuni de informare si conştientizare asupra conceptului si oportunitatilor create de economia sociala, iar 60 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile beneficiaza de programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale, informatice, precum si specifice activitatii pe care o desfasoara asistentii maternali. Pentru promovarea parteneriatului public-privat in domeniul economiei sociale va fi constituit Consorţiului Socio-Economic Regional ce va oferi noi servicii si noi oportunitati persoanelor vulnerabile in integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii.

(Petre Coman)

Leave a Response