|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Clanul lui Miţă Lăbuş derula afaceri prin firme fantomă, folosind „persoane paravan” din Basarabia 

Labus

 

După cum am mai consemnat, Curtea de Apel Piteşti a decis săptămâna trecută menţinerea stării de arest preventiv pentru membrii „Clanului Lăbuş”, compus din Mihai Obreja (zis Miţă Lăbuş), Valeriu Petre Sandu şi Radu Ştefan Drăghici Aşadar, Camelia Popa, Elena Larisa Ungureanu şi Andrei Nicolae Binder. Partea a VII-a din referatul procurorilor DIICOT prezintă situaţia de fapt referitoare la inducerea în eroare cu privire la obţinerea sumei de 260.000 lei de către Obreja Mihăiţă prin complicitatea şi sprijinul lui Sandu Petre Valeriu şi Barbu Ionuţ, persoană care controla SC Extodest SRL şi SC Glovial Food SRL. Revenind la data de 25 februarie 2010, în contextul în care Popii Ion era supus unor presiuni din partea unor membri ai lumii interlope, presiuni care au avut ca şi consecinţă solicitarea de „protecţie” către Obreja Mihăiţă, cu intenţia de a-şi însuşi o parte din suma de bani pe care Popii Ion o deţinea în contul societăţii sale, Obreja Mihăiţă împreună cu cumnatul său Sandu Petre Valeriu, sub pretextul livrării unor materiale de construcţii pe care Popii Ion să le folosească în realizarea obiectului de activitate al societăţii sale, i-au propus să achiziţioneze de la o societate din Bucureşti controlată de Barbu Ionuţ zis Prinţul materiale de construcţii cu valoarea ridicată. Astfel că Popii Ion a făcut un necesar de materiale şi s-a întâlnit în perioada 22-25 februarie 2010 cu Sandu Petre Valeriu, ocazie cu care acesta din urmă a completat şi semnat în mod fals în numele SC Extodest SRL Bucureşti şi al administratorului acestei societăţi Bordeianu Violeta un număr de cinci facturi fiscale, aflate în original la dosarul cauzei, către SC Marlaur Comp SRL, ce cuprindea necesarul de materiale făcut de Popii Ion. Interceptările convorbirilor telefonice efectuate în cauză indică aceste aspecte, precum şi legăturile dintre Obreja Mihăiţă şi Barbu Ionuţ zis Prinţul. Se remarcă valoarea ridicată a sumelor aferente presupuselor materiale de construcţii de urmau a fi livrate, respectiv 1,15 milioane de lei, precum şi intenţia vădită de inducere în eroare a persoanei vătămate în condiţiile în care Sandu Petre Valentin nu avea nici un fel de calitate în această societate, şi mai mult societatea nu avea ca obiect comerţul cu materiale de construcţii şi nici nu a efectuat vreo operaţiune cu acest obiect.

În contextul expus, persoana vătămată a fost de acord cu achitarea plăţii aferente facturii fiscale din data de 25 februarie 2010 în valoare de 260.000 lei, completată în mod fals de către Sandu Petre Valentin, în aceeaşi zi, plata fiind efectuată prin ordin de plată din contul SC Marlaur Comp SRL în contul SC Extodest SRL, cont bancar indicat de către Obreja Mihăiţă şi diferit de cel indicat pe facturile emise. Procedându-se la investigarea traseului sumei de bani menţionate rezultă că această sumă fragmentată în două tranşe de 150.600 lei şi respectiv 109.000 lei este virată în aceeaşi zi în conturile SC Glovial Food SRL Bucureşti, datele obţinute relevând că societăţile menţionate erau controlate de către Barbu Ionuţ. În aceeaşi zi sumele de bani respective au fost retrase în numerar din societatea menţionată de către Nica Igor, datele indicând că în aceeaşi zi au ajuns în posesia lui Ionuţ, zis Prinţul. Se remarcă şi datele obţinute ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică care indică traseul ulterior al banilor obţinuţi precum şi faptul că aceştia au ajuns în posesia lui Obreja Mihăiţă. Astfel în cursul zilei de 25 febraurie 2010 în cursul unei convorbiri telefonice Obreja Mihăiţă face referire la faptul că în seara respectivă urmează a primi o sumă de bani. Ulterior în cursul după amiezii, după ce în prealabil discută cu Barbu Ionuţ, Obreja Mihăiţă îi dispune lui Sandu Petre Valeriu să i-a legătura cu Barbu Ionuţ, care se deplasa de la Bucureşti spre Rm. Vâlcea în vederea remiterii către acesta a sumei de bani convenite.

Relevant este că IP-ul utilizat în vederea transferurilor bancare prin serviciul on-line banking efectuate de SC Extodest SRL precum şi IP-ul utilizat în vederea acesării serviciului de on-line banking de către SC Glovial Food SRL este identic, acesta fiind folosit la data de 25 febraurie 2010 la orele 14.54 şi respectiv 14.55 de cea de a doua societate, în cadrul aceleiaşi conexiuni la internet, ambele accesări fiind efectuate de pe acelaşi dispozitiv. Ca urmare a analizării extrasului de cont al. SC Glovial Food SRL a rezultat că aceasta a avut relaţii comerciale în data de 4 martie 2010 cu SC Bic Oil Impex SRL, respectiv două viramente bancare de la această ultimă societate în valoare de 91.379 lei şi 6.650 lei reprezentând contravaloare avans marfă, sume de bani retrase în numerar în aceeaşi zi, SC Bic Oil Impex SRL având sediul social declarat în Râmnicu Vâlcea, str. Aleea Castanilor nr. 11, acelaşi domiciliu cu al lui Barbu Ionuţ.

 

În numai doi ani, din contul SC Glovial Food SRL a fost retrasă suma de 10 milioane euro

 

Procedând la verificarea situaţiei actuale a SC Extodest SRL şi SC Glovial Food SRL, accesând baza de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se constată că de la data de 30 august 2013, SC Extodest SRL se află în procedura de dizolvare judiciară, conform art. 237 din Legea 31/1990, iar SC Glovial Food SRL de la data de 23 martie 2012 este înregistrată cu sediul expirat. De asemenea rezultă că cele două societăţi au fost administrate de persoane cu cetăţenie moldoveană, respectiv SC Extodest SRL – administrată de Bordianu Violeta, născută în localitatea Piatra, Republica Moldova, iar SC Glovial Food SRL este administrată de numitul Golovei Ion, născut în localitatea Orhei, Republica Moldova, ambele având ca şi împuternicit pe Nica Igor, de asemenea cetăţean moldovean. Cu privire la aceste două societăţi, ofiţerii de poliţie au efectuat verificări şi cu privire la situat declarării operaţiunilor comerciale, către ANAF, efectuate de aceste societăţi, care ar fi trebuit cuprins în cadrul declaraţiei nr. 394. Cu privire la acest ultim aspect, accesând sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice – ANAF, rezultă că SC Glovial Food SRL, în perioada 01.01.2010-30.06.2010, nu a declarat nici o operaţiune comercială efectuată, iar în aceeaşi perioadă, SC Extodest SRL a raportat decât o singură operaţiune comercială cu SC Artex Services SRL, respectiv o livrare în valoare de 1,165 milioane de lei cu TVA aferent în valoare de 221.462 lei. Analizând această situaţie rezultă în mod cert că SC Extodest SRL nu a declarat organelor fiscale operaţiunea comercială încheiată cu SC Marlaur Comp SRL în valoare de 260.000 lei.

De asemenea, procedând la analizarea documentaţiei înaintate de Oficiul Naţional al Prevenirii şi Combaterii Spălării Banilor, procurorii DIICOT au constatat că din cuprinsul acesteia rezultă că SC Extodest SRL şi SC Glovial Food SRL sunt societăţi tip fantomă, folosite în cadrul unui circuit extins de săvârşire al unor infracţiuni, acestea nefuncţionând la sediul social declarat, nedeclarând operaţiunile comerciale efectuate şi din contul cărora au fost retrase în numerar sume importante de bani, de ordinul sutelor de miliarde, extrasele de cont fiind relevante, în perioada 2009-2011 din contul SC Glovial Food SRL fiind retrasă suma de aproximativ 10 milioane de euro. Mai mult în urma verificărilor efectuate la sediile celor două societăţi a rezultat că adresele respective nu există în realitate. Având în vedere cele de mai sus rezultă în mod clar că operaţiunea comercială derulată între SC Marlaur Comp SRL şi SC Extodest SRL a fost una fictivă urmărindu-se în principal inducerea în eroare a administratorului SC Marlaur Comp SRL, consecinţa fiind deposedarea acestuia de suma de 260.000 lei.

O altă modalitate de inducere în eroare în vederea obţinerii de sume de bani în interesul său şi al membrilor grupului a reprezentat-o oferirea în schimbul diferitelor datorii acumulate ca urmare a efectuării de persoana vătămtă Popii Ion a lucrărilor menţionate, a unui autoturism marca Mercedes. Acelaşi mod de operare se regăseşte şi raportat la relaţia cu persoana vătămată Diaconu Dorel Octavian. Astfel, în cursul lunii martie ca urmare a insistenţelor persoanei vătămate Popii Ion de achitare de către Obreja Mihăiţă a restului de bani aferentă lucrărilor executate, acesta din urmă i-a propus ca în contul respectivei datorii să accepte un autoturism marca Mercedes. Este vorba de autoturismul marca Mercedes cu numărul de înmatriculare B-93-RUJ, la data respectivă, autoturism achiziţionat în leasing către SC Unitrans SRL, societate administrată de Barbu Ionuţ, prin intermediul societăţii de leasing SC Marfin Leasing SRL. Astfel în vederea inducerii în eroare, Obreja Mihăiţă i-a prezentat o stare nereală, respectiv că pentru finalizarea contractului de leasing mai erau necesare plata a 9 rate de leasing, iar în condiţiile în care persoana vătămată achita aceste rate, ulterior Obreja Mihăiţă dispunân transferul autoturismului către SC Marlaur Comp SRL. Având în vedere împrejurările expuse, Popii Ion nu avea altă alternară de îşi recupera banii, iar pe de altă parte din cauza ascendentului sus-numitului asupra persoanei vătămate practic i s-a impus această unică posibilitate de a îşi recupera sumele de bani. Implicarea lui Obreja Mihăiţă şi faptul că acesta dispunea în realitate de autoturismul menţionat asigurând plata ratelor se regăseşte şi într-o discuţie a acestuia cu Sandu Petre Valeriu din date 12 februarie 2010, când îi dispune acestuia să meargă la locuinţa sa, să ia suma de 2500 lei şi să îi dea numitei Popa Valeria, angajat al SC Unitrans SRL, pentru a achita ratele la autoturismul menţionat fapt ce se coroborează cu declaraţiile persoanei vătămate cu privire la faptul că Sandu Petre Valeriu achita ratele aferente contractului.

În consecinţă începând cu luna martie 2010 Obreja Mihăiţă a remis autoturismul menţionat lui Popii Ion care l-a utilizat timp de 9 luni, timp în care acesta a remis ratele aferente contractului de leasing lunar lui Sandu Petre Valeriu în cuantum total de 30.000 lei. Sumele de bani erau retrase numerar de către Popii Ion din conturile bancare ale SC Marlaur Comp SRL şi remise lui Sandu Petre care le remitea ulterior SC Unitrans SRL, în acest fel achitându-se ratele aferente contractului. Persoana vătămată a depus facturile aferente ratelor achitate precum şi o factură reprezentând achitarea de reparaţii la autoturismul menţionat de către SC Marlaur Comp SRL. Persoana vătămată Popii Ion s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 510.000 lei, 10.000 de euro reprezentând daune materiale precum şi cu suma de 100.000 de euro daune morale.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response