|miercuri, ianuarie 19, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat contractul de transfer de afacere dintre CET Govora şi Complexul Energetic Oltenia 

cet_govora_orizontal

 

La sfârşitul săptămânii trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a decis mandatarea reprezentantului acţionarului unic, Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora să aprobe contractul de transfer de afacere – preluarea carierelor Berbeşti-Alunu de către CET Govora, precum şi să negocieze şi să aprobe anexele care fac parte integrantă din această decizie. Cu acest prilej, directorul general al CET Govora, Mihai Bălan, a declarat următoarele: „Zilele trecute s-a semnat precontractul, apoi acest precontract a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al CET Govora şi în AGA şi am înaintat toată documentaţia spre aprobare Consiliului Judeţean. La Complexul Energetic Oltenia s-a aprobat în Consiliul Director, în Comitetul de Supraveghere, iar vineri, 30 ianuarie 2015, a fost Adunarea Generală a Acţionarilor la Bucureşti. Până în momentul acesta, nici Fondul Proprietatea nu a ridicat vreo problemă faţă de acest contract, deci, cel mai probabil se va aproba şi în AGA la Complexul Energetic Oltenia. Urmează ca zilele următoare să se negocieze anexele. Joi, 5 februarie 2015, se va semna oficial contractul la Târgu Jiu. Apoi, conform protocolului, se dă notificarea către Consiliul Concurenţei şi către Agenţia de Rezerve Minerale, care trebuie să-şi dea avizul pe acest transfer. Termenul maximal de răspuns este de 45 de zile din partea Consiliului Concurenţei şi de maxim 30 de zile din partea Agenţiei de Rezerve Minerale. Noi sperăm că, Consiliul Concurenţei, care şi-a dat un aviz prealabil, nu va întârzia atât şi că în data de 20 februarie să avem cele două avize luate, urmând ca până la sfârşitul lunii, începând cu 1 martie 2015 să se facă transferul efectiv”. În data de 23 ianuarie 2015, comisiile de negociere au semnat, la sediul Ministerului Energiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, proiectul contractului de transfer de afacere, obiectul contractului constând în transferul afacerii de la vânzător (Complexul Energetic Oltenia) la cumpărător (CET Govora).

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, s-a creat cadrul legal pentru ca societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi filialele acestora să poată transfera, prin negociere directă, active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau filialelor acestora, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor; restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora; efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificări, măsuri şi/sau propuneri referitoare la eficientizarea, îmbunătăţirea cadrului economic şi/sau social la nivel local sau naţional (analiza tehnico-economică se concretizează printr-un raport întocmit de proprietarul activelor, în urma solicitării transmise de potenţialul cumpărător); transferul să fie efectuat cu titlu oneros, preţul fiind determinat în baza unui raport de evaluare întocmit, în condiţiile legii, de un evaluator autorizat (în toate cazurile preţul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport); transferul să fie efectuat cu respectarea normelor naţionale şi comunitare în materie de concurenţă şi ajutor de stat; să fie exprimat acordul expres al creditorilor, în cazul în care activele transferate sunt grevate de sarcini. În temeiul acestor prevederi legale, cu scopul declarat de stingere a arieratelor, a fost demarată procedura de negociere privind transferul cu titlu oneros a carierelor Berbeşti-Alunu de la Complexul Energetic Oltenia (proprietară a acestor cariere) la CET Govora (beneficiara cărbunelui extras în zonă). Între cele două societăţi enumerate mai sus, există raporturi comerciale permanente, ce constau în furnizarea de lignit (utilizat în scopuri energetice), lignit provenit de la UMC Berbeşti. Încă de la deschidere, datorită poziţiei geografice, carierele din cadrul UMC Berbeşti au avut ca obiect principal de activitate aprovizionarea cu cărbune a centralei CET Govora. Fiind o componentă a Complexului Energetic Oltenia, UMC Berbeşti a fost furnizorul tradiţional de cărbune al CET Govora, atât datorită distanţei relativ scurte de la cariere la centrală cât şi ca specificaţii tehnice ale lignitului extras. De asemenea, activitatea CET Govora depinde indisolubil de furnizarea de lignit de la UMC Berbeşti, activitate ce se regăseşte în contractele de furnizare.

 

Pentru preluarea minelor, CET Govora va plăti eşalonat timp de zece ani suma de 41 milioane euro

 

Prin apariţia Ordonanţei de Guvern nr. 14/2014, ce modifică şi completează OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, a fost creat cadrul legal pentru transferul activelor între persoane juridice la care statul este acţionar, dacă acesta are ca scop reducerea arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora. Transferul de activitate de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora, a Unităţii Miniere de Carieră Berbeşti, are drept scop: restructurarea datoriei CET Govora faţă de Complexul Energetic Oltenia prin reducerea arieratelor şi plata eşalonată a preţului de transfer; sistarea proceselor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ca urmare a rămânerii fără obiect în urma tranzacţiei încheiate între părţi; încetarea calculului de penalităţi de întârziere de către Complexul Energetic Oltenia; integrarea exploatărilor miniere în procesul de producţie a energiei termice şi electrice şi realizarea unui flux complet de producţie care va include sursa de materie primă, producere şi livrare a produsului finit şi exploatarea raţională a rezervelor de cărbune în funcţie de puterea calorifică şi necesarul de funcţionare al CET Govora; asigurarea sursei de materie primă, având în vedere că CET Govora a optat pentru fucţionarea viitoare pe cărbune prin demararea investiţiilor prin POS Mediu, prin care se modernizează şi se conformează la mediu un cazan pe cărbune. Astfel, în scopul realizării celor prezentate, la nivelul celor două societăţi au fost constituite comisiile de negociere a transferului de afacere, negocieri care s-au derulat pe perioada a două luni de zile şi care au fost finalizate în data de 23 ianuarie 2015 la sediul Ministerului Energiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. În ziua respectivă, comisiile de negociere au semnat, la sediul Ministerului Energiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, proiectul contractului de transfer de afacere, obiectul contractului constând în transferul afacerii, de la vânzător (Complexul Energetic Oltenia) la cumpărător (CET Govora), în schimbul preţului de transfer, conform clauzelor prevăzute în contractul de transfer de afacere, după cum urmează: preţul transferului este suma de 184,14 milioane de lei (41 milioane de euro), determinată în baza unui raport de evaluare, raport ce a fost întocmit în condiţiile Ordonanţei de Guvern nr. 14/2014; preţul transferului va fi achitat de către cumpărător în 10 tranşe anuale, astfel – în primii trei ani va fi achitată suma de 6,75 milioane de lei, în trei tranşe anuale egale în valoare de 2,25 milioane de lei fiecare în perioada 2015-2017, iar suma de 177,4 milioane de lei va fi achitată în 7 tranşe anuale egale, în valoare de 25,34 milioane de lei pe an, în perioada 2018-2024. Ca urmare a celor prezentate, părţile au fost de acord cu eşalonare preţului de transfer pe o perioadă totală de 10 ani, iar CET Govora va plăti fiecare tranşă anuală datorată până la fiecare dată de 31 decembrie, urmând ca ultima tranşă anuală să fie achitată până la data de 31 decembrie 2024. În data de 27 ianuarie 2015, la sediul CET Govora, consiliul de administraţie al acesteia a aprobat raportul de oportunitate, preţul de transfer şi proiectul contractului de transfer de afacere. Cu adresa nr. 2794 din data de 28 ianuarie 2015, CET Govora a solicitat ca în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, să fie împuternicit reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora să realizeze urmatoarele obiective: aprobatea contractul de transfer de afacere; negocierea şi aprobarea anexelor la contractul de transfer de afacere; mandatarea directorului general al CET Govora, Mihai Bălan, şi a directorului Economic, Constantin Lăpădat, să semneze contractul de transfer de afacere în faţa notarului public, să semneze contractele de vânzare-cumpărare bunuri imobile şi să semneze contractele de garanţie mobiliară şi imobiliară.

(Petre Coman)

Leave a Response