|sâmbătă, decembrie 5, 2020
  • Follow Us!

Procurorii DIICOT: Miţă Lăbuş utiliza „metoda” de rupere a picioarelor cu ciocanul 

mascati-16012015 labus

 

În partea a IV-a, continuăm să przenetăm din referatul arestării Clanului Lăbuş, procurorii DIICOT susţinând că autoturismul Mercedes CLK a intrat din februarie 2008 în posesia lui Diaconu Dorel Octavian, ulterior acesta aflând că în realitate autoturismul face obiectul contractului de leasing nr. 20249/13 iunie 2005, încheiat între BCR Leasing şi SC Montaj Construct SRL. De fapt, ulterior Obreja Mihăiţă i-a solicitat lui Diaconu Dorel Octavian preluarea acestui contract de leasing cu ocazia unei discuţii la care a participat şi actualul senator PSD Laurenţiu Coca, la data respectivă asociat şi administrator al societăţii menţionate, la care Obreja Mihăiţă avea calitatea de asociat, solicitare acceptată de persoana vătămată. În acest context, persoana vătămată a fost de acord cu preluarea contractului de leasing, fiind în interesul său şi urmărind astfel obţinerea unei garanţii, reprezentată de autoturism cu privire recuperarea parţială a sumelor investite până în acel moment. Astfel, Diaconu Dorel Octavian s-a deplasat la sediul societăţii SC Montaj Construct SRL conform înţelegerilor cu Obreja Mihăiţă şi împreună cu Laurenţiu Coca, în calitate de administrator al SC Montaj Construct SRL a semnat un contract de novaţie referitor la contractul de leasing menţionat, ulterior fiind emise şi un număr de 3 facturi de către BCR Leasing către SC DOD Construct COM SRL corespunzător ratelor de leasing aferente contractului cesionat. Aşa cum rezultă din documentele puse la dispoziţie şi din comunicările BCR Leasing se confirmă existenţa contractului menţionat de novaţie, însă se precizează că acesta nu a produs efecte niciodată, deşi s-au emis facturile menţionate care ulterior au fost ştornate. societatea punând la dispoziţie mai multe documente în acest sens, inclusiv facturile respective, fără însă a comunica şi contractul respectiv, susţinând că nu ar mai deţine şi alte documente.

Conform unui mod de operare întâlnit şi în situaţia altor persoane vătămate, autoturismul respectiv a fost folosit în vederea inducerii în eroare a persoanei vătămate şi a creării unei stări de încredere a acestuia faţă de membrii grupului prin remiterea autoturismului. Relevant pentru faptul că autoturismul a fost folosit de către persoana vătămată în acest mod este şi conţinutul unei convorbiri telefonice din data de 22 februarie 2010, ora 17.00, în care Dumitrescu George Mircea face referire în mod direct la persoana vătămată în contextul în care aceasta avariase la un moment dat uşor autoturismul respectiv. Trebuie subliniat că este vorba de acelaşi contract de leasing care a făcut şi obiectul inducerii în eroare a persoanei vătămate Popii Ion în vederea efectuării plăţii de 45.918 lei în data de 22 februarie 2010. Astfel lucrările de construcţii la cele două obiective importante, respectiv proiectul de pe strada Hogii şi imobilul lui Dumitrescu George Mircea, au continuat fără ca beneficiarii, respectiv Obreja Mihăiţă şi Dumitrescu George Mircea, să achite contravaloarea lucrărilor, solicitările de plată fiind amânate motivându-se neaprobarea creditului de către BCR. De altfel lui Diaconu Dorel Octavian i s-a cerut de către Popa Camelia, care controla partea contabilă a societăţilor controlate de Obreaja Mihăiţă, şi întocmirea unor documente (situaţii de lucrări, devize, etc.) în vederea aprobării acestuia, inclusiv deplasării la sediul BCR Rm. Vâlcea. Constatând că amânările referitoare la aprobarea creditului continuau, Diaconu Dorel Octavian a încercat să se deplaseze la sediul BCR pentru a verifica realitatea precum şi situaţia demersurilor legate de aprobarea creditului menţionat.

 

Cum lucra Gruparea Lăbuș

 

În această situaţie, în perioada sfârşitului lunii aprilie 2008, Diaconu Dorel Octavian a încercat să se deplaseze la sediul BCR din mun. Rm. Vâlcea, însă deplasarea acestuia i-a fost interzisă de către Popa Camelia cât şi de Obreja Mihăiţă şi Dumitrescu George Mircea, care l-au ameninţat în mod direct în acest sens. Mai mult, Obreja Mihăiţă a dispus ca intrarea în sediul BCR să fie păzită de apropiaţi ai săi. Trebuie menţionatcă una din formele de ameninţare folosite de Obreja Mihăiţă a fost aceea că „îi rupe picioarele cu ciocanul”, modalitate de ameninţare utilizată de acesta şi cu privire la alte persoane vătămate. Pentru a sublinia temerea efectivă pe care persoana vătămată a resimţit-o în aceste condiţii este şi că anterior, prin intermediul lui Dumitrescu George Mircea, acestuia îi fuseseră expuse situaţii de fapt când Obreja Mihăiţă utilizase această modalitate extremă de constrângere fizică, respectiv zdrobirea picioarelor cu ciocanul, respectiv asupra unui cetăţean moldovean. „În acel moment mi-am amintit că odată, tot beat fiind, Dumitrescu povestise cum bătuseră ei pe cineva din Moldova, respectiv îi zdrobiseră picioarele cu ciocanul”, declaraţie Diaconu Dorel Octavian. Mai mult, ca şi în cazul lui Popii Ion, Diaconu Dorel Octavian cunoştea şi metodele violente de intimidare utilizate de grup, acesta arătând că era la curent la un moment dat de faptul că grupul infracţional oferea suma de 5000 de euro pentru incendierea autoturismului aceluiaşi cetăţean moldovean neidentificat. În aceste condiţii, persoana vătămată, fiindu-i teamă de ameninţările primite a renunţat a efectua verificări cu privire la derularea contractului de credit, ulterior solicitând în scris BCR relaţii cu privire la aceste aspecte, fără a primi în schimb răspuns.

La începutul lunii mai 2008 numitul Diaconu Dorel Octavian s-a întors din mun. Sibiu după sărbătorile de Paşti – care au fost în perioada 27-28.04.2008 -, fiind chemat la proiectul imobiliar de pe strada Hogii unde se afla Obreja Mihăiţă, Dumitrescu George Mircea, Binder Andrei, Şerban Lucian, Sandu Petre Valeriu, şi mai mulţi angajaţi ai societăţii de pază şl protecţie Deltona, societate controlată de Obreja Mihăiţă. Aici, Obreja Mihăiţă a dat afară toţi angajaţii persoanei vătămate care în acel moment se aflau pe şantier şl efectuau lucrări, după care Dumitrescu George Mircea l-a ameninţat cu un cuţit că îl omoară solicitându-i toate documentele legate de lucrările de construcţie executate de societate. În prezenţa celorlalţi menţionaţi, Obreja Mihăiţă l-a ameninţat din nou cu folosirea ciocanului atât asupra sa cât şi asupra membrilor familiei, fapt ce l-a determinat pe acesta să le comunice locaţia de pe şantier unde se afla o parte din documentele respective, astfel că Sandu Petre Valeriu a mers la magazia indicată, a spart lacătul şi a confirmat existenţa documentelor.

În continuare Diaconu Dorel Octavian a fost lăsat să plece împreună cu Dumitrescu George Mircea care a continuat să îi ameninţe în vederea obţinerii şi a documentelor legate de lucrările efectuate în interesul acestuia, însă la un moment dat, profitând de un moment când a mers la toaleta unui local din Rm. Vâlcea a sărit pe fereastă şi a reuşit să fugă la locuinţa martorului Marinescu Eugen, unde a stat ascuns de teamă câteva zile, după care a fugit în Sibiu. Martorul menţionat a confirmat aspectele menţionate relatând şi faptul că persoana vătămată a plecat de la domiciliul său ascuns pe bancheta din spate a unui autoturism pentru a nu fi observat de către membrii grupului precum şi faptul că acesta nu mai avea banii sau alte bunuri.

 

Diaconu Dorel Octavian a abandonat toată activitatea pe care a desfăşurat-o în Râmnicu Vâlcea

 

Referitor la creditul la BCR a cărui presupusă aprobare a făcut obiectul mijloacelor frauduloase de inducere în eroare a persoanei vătămate Diaconu Dorel Octavian, în urma solicitărilor BCR a comunicat că în luna aprilie 2008 SC Lamconstruct SRL a solicitat credit, iar în data de 26 mai 2008 a renunţat la finanţarea solicitată. De asemenea, BCR a comunicat şi documentele identificate care au fost depuse de SC Lamconstruct SRL pentru obţinerea creditului, respectiv autorizaţia de construcţie a proiectului imobiliar din str. Hogii, un raport de evaluare a proiectului şi o analiză a bilanţului societăţii.

Ulterior, ca şi consecinţă a temerilor reale şi a reprezentării realităţii ameninţărilor la care a fost supus şi a faptului că era conştient de posibilitatea actuală şi certă ca acestea să fie puse în aplicare de grupul infracţional, Diaconu Dorel Octavian a plecat în localitatea de domiciliu, abandonând practic toată activitatea pe care a desfăşurat-o în mun. Rm. Vâlcea, societatea pe care o administra, inclusiv toate bunurile aparţinând societăţii şi care erau folosite în exercitarea obiectului de activitate (scule, unelte, etc.) care se aflau pe cele două şantiere – str. Hogii şi locuinţa lui Dumitrescu George Mircea – şi care au intrat în posesia membrilor grupului, inclusiv autoturismul Mercedes, care aşa cum rezultă din situaţia de fapt referitoare la persoana vătămată Popii Ion, a intrat din nou în posesia grupului infracţional în urma abandonării, şi a fost folosit ulterior în interesul grupului.

Aşa cum rezultă din declaraţiile şi situaţiile de lucrări depuse de persoana vătămată la dosarul cauzei, la proiectul imobiliar de pe strada Hogii au fost executate lucrări de aproximativ 172.000 de euro, fiind abandonate bunuri ale societăţii în valoare de 30.000 de euro, la locuinţa numitului Dumitrescu George Mircea au fost executate lucrări de 110.000 euro, fiind abandonate bunuri de 10.000 de euro, la lucrarea efectuată în favoarea SC Sotil Sport SRL au fost executate lucrări în cuantum de 139.708 lei, bunurile fiind în valoare de 8.000 lei, lucările în favoarea SC Stilunicom SRL au fost în valoare de 33.000 lei, cele în favoarea SC Daroflor SRL de 30.000 lei, iar cele pentru imobilul de pe strada Buna Vestire în cuantum de 12.000 lei.

În acest climat, persoana vătămată a început să efectueze lucrări la obiectivul menţionat, care s-au extins ulterior atât la acesta cât şi la alte investiţii imobiliare efectuate în interesul societăţilor SC Stilunicom SRL şi SC Lam Construct SRL. Astfel lucrările efectuate începând cu luna august 2009 cu privire la spaţiul aparţinând SC Stilunicom SRL de pe strada Independenţei şi până în primăvara anului 2010 au depăşit valoarea contractului iniţial de 80.000 lei, din care a fost achitată suma efectivă de 70.000 lei. Conform devizelor depuse de către persoana vătămată, devize care reflectă situaţia lucrărilor efectuate, confirmate de dirigintele de şantier reprezentant al societăţii beneficiare şi parţial şi de reprezentantul SC Stilunicom, valoarea acestora s-a ridicat la suma de aproximativ 170.000 lei.

– va urma –

(Nicu Trandafir)

Leave a Response