|miercuri, decembrie 2, 2020
  • Follow Us!

Noi dezvăluiri ȘOCANTE despre afacerile lui Miță Lăbuș 

Labus

• Referatul arestării Clanului Lăbuș (III)

În cotinuarea referatului arestării Clanului Lăbuş, procurorii DIICOT mai spun că Miţă Lăbuş (Obreja Mihăiţă) i-a solicitat lui Diaconu Dorel Octavian să se deplaseze la locuinţa sa în seara zilei respective. În consecinţă acesta împreună cu Dumitrescu George Mircea s-a deplasat la locuinţa lui Obreja Mihăiţă, la data respectivă acesta locuind pe str. Pictor Constantin Iliescu. Cu această ocazie, Obreja Mihăiţă i-a propus persoanei vătămate execuţia întregului proiect imobiliar, respectiv a celor 5 imobile tip duplex – 10 locuinţe, urmând ca acesta din urmă să facă o evaluare a întregului cost aferent manoperei lucrării. Tot cu această ocazie Obreja Mihăiţă i-a dispus lui Dumitrescu George Mircea ca acesta să efectueze plata avansului convenit. „În acel moment am observat cum Obreja Mihăiţă s-a uitat spre Dumitrescu George Mircea şi pe un ton agresiv l-a întrebat de ce nu mi-a dat banii, acesta răspunzându-i că aşa îi dispusese Obreja Mihăiţă. În acel moment am înţeles că «stăpânul» este numitul Obreja Mihăiţă, acesta coordonând întreaga activitate legată de proiectul imobiliar”, declaraţie Diaconu Dorel Octavian. În aceeaşi seară, Dumitrescu George Mircea a şi achitat suma de 8000 de lei, conform indicaţiilor primite.

În perioada imediat următoare, în baza proiectului tehnic al obiectivului menţionat, persoana vătămată a stabilit o valoare de 489.272 lei fără TVA a manoperei, însă în perioada decembrie 2007 – februarie 2008, din cauza unor controale la investiţia imobiliară din partea ITM, toate lucrările inclusiv discuţiile cu persoana vătămată au fost suspendate. La începutul lunii februarie persoana vătămată a fost contactată din nou de către Obreja Mihăiţă, cei doi întâlnindu-se ocazie cu care au stabilit condiţiile privind executarea lucrărilor şi contravaloarea acestora, sens în care a fost şl încheiat contractul de execuţie lucrări nr. 6 din data de 18.02.2008, contract semnat de persoana vătămată în calitate de reprezentant al societăţii constructoare SC DOD Termoconstruct SRL şi Binder Andrei în calitate de administrator şi reprezentant al SC LamConstruct SRL şi care prevedea o contravaloare a lucrărilor de 489.272 lei lucrări aferente realizării manoperei reprezentând lucrări de construcţie a proiectului imobiliar din str. Hogii, nr. 5. Persoana vătămată a precizat faptul că contractul a fost semnat însă de Obreja Mihăiţă, care la data respectivă avea calitatea de asociat în societate împreună cu Binder Andrei Nicolae în cote egale, acesta din urmă având şi calitatea de administrator. În consecinţă în baza contractului încheiat persoana vătămată a procedat la organizarea şantierului, la angajarea de personal şi la demararea lucrărilor, desfăşurându-şi activitatea un număr de 25 de luccrători specializaţi conform diferitelor categorii de lucrări. În acest sens persoana vătămată a depus în original evidenţele salariaţilor, respectiv condică de prezenţă,foi colective de prezentei state de plată, etc.

La scurt timp după demararea lucrărilor, Obreja Mihăiţă i-a solicitat persoanei vătămate modificarea contractului iniţial, acesta indicându-i faptul că urmează să acceseze un credit de la Banca Comercială Română în vederea construirii proiectului imobiliar menţionat. Astfel persoanei vătămate i s-a propus modificarea contractului în sensul că în contravaloarea acestuia să fie inclus şi cuantumul materialelor de construcţie necesare, materiale de construcţie pe care societatea persoanei vătămate urma să le achiziţioneze de la societăţi indicate de Obreja Mihăiţă. în consecinţă ca urmare a consensului încheiat dintre părţi s-a încheiat contractul nr. 6 din data de 16 februarie 2008, dată fictivă, cu o valoare de 4.912.834 lei, contract încheiat şi semnat în aceeaşi modalitate. În perioada în care a urmat persoana vătămată a continuat să efectueze lucrări de construcţie, achitând din resurse proprii toate cheltuielile legate de forţa de muncă şi manopera lucrările, în condiţiile în care i se garantase de către Obreja Mihăiţă, Popa Camelia, Dumitrescu George Mircea şi ceilalţi membrii ai grupului că, creditul urma a fi aprobat de către unitatea bancară, situaţie în care suma corespunzătoare acestuia îi va fi virată. Încrederea persoanei vătămate că sumele de bani cuvenite îi vor fi virate a fost determinată şi de faptul că a participat în mod direct la demersurile în vederea obţinerii creditului de către SC Lamconstruct SRL în contractul de credit care urma a fi încheiat societatea administrată de persoana vătămată având calitatea de constructor conform contractului menţionat şi implicit de beneficiar a sumei contractate. În consecinţă a procedat la efectuarea constantă şi amplă de lucrări la obiectivul de pe strada Hogii nr. 5, marea majoritate a materialelor de construcţii fiind furnizate de SC Conero SRL, societate controlată de asemenea de Obreja Mihăiţă. În aceeaşi perioadă de timp la solicitarea directă a lui Obreja Mihăiţă persoana vătămată a mai efectuat şi alte lucrăn în interesul acestuia.

Firma Sotil Sport, controlată de Miţă Lăbuş

În cursul lunii martie 2008, persoanei vătămate i s-a solicitat ca prin intermediul societăţii să efectueze urgent lucrări de construcţie în beneficiul SC Sotil SRL, societate la care începând cu data de 30 mai 2009 Obreja Mihăiţă a avut calitate de asociat şi administrator. Lucrările presupuneau realizarea unei tribune aferente terenului de sport situat pe strada Dacia. În consecinţă Diaconu Dorel Octavian s-a conformat, relocând o parte din angajaţi pe acest şantier şi începând lucrările imediat. Cu privire la cuantumul contravalorii lucrării Obreja Mihăiţă i-a menţionat că o parte din aceasta, reprezentând 5000 de euro îi vor fi viraţi societăţii persoanei vătămate ca urmare a unei sponsorizări din partea Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, iar diferenţa îi va achitată de către Obreja Mihăiţă prin intermediul SC Sotil SRL. Menţionăm că în perioada respectivă, primar era Mircia Gutău, iar firma Sotil a primit în concesiune de la Primăria Râmnicului pe 49 de ani terenul de sport din 1 Mai (vizavi de restaurantul Casa Românească). Persoana vătămată a declarat chiar că a semnat un contract de realizare lucrări de construcţii cu SC Sotil Sport SRL pe care personal l-a depus conform indicaţiilor lui Obreja Mihăiţă la registratura Primăriei Rm. Vâlcea în vederea obţinerii de către societatea menţionată sponsorizării menţionate, aspecte care urmează a fi clarificate. Ca şi în cazul celorlalte lucrări efectuate de către persoana vătămată, acesta era însoţit în permanenţă de Dumitrescu George Mircea care avea rolul în cadrul grupului de a controla activitatea acestuia, de a transmite ordinele lui Obreja Mihăiţă şi de a se asigura de punerea acestora în practică. Astfel Dumitrescu George Mircea în funcţie de necesarul de materiale întocmit de persoana vătămată, achiziţiona aceste materiale pentru SC Conero SRL, deşi acestea erau folosite în interesul obiectului de activitate al SC Sotil Sport SRL, fiind depuse mai multe documente în acest sens. Relevantă pentru această situaţie este declaraţie lui Diaconu Diorel Octavian: „Nu mi-am pus problema de ce materialele de construcţii erau achiziţionate de SC Conero SRL şi folosite la un obiectiv aparţinând SC Sotil SRL întrucât pentru mine era evident că SC Conero SRL, SC Sotil Sport SRL, SC Lam Construct SRL, erau toate controlate în totalitate de Obreja Mihăiţă”. La dosarul cauzei au fost de asemenea depuse şi facturi de achiziţie a unor materiale şi lucrări de manoperă de către SC DOD Construct Com SRL în vederea realizării construcţiilor la acest obiectiv.

În aceeaşi modalitate şi în aceeaşi perioadă, Diaconu Dorel Octavian prin intermediul societăţii administrate a efectuat lucrări de amenajare şi la alte obiective în interesul lui Obreja Mihăiţă, respectiv un spaţiu situat pe strada Calea lui Traian şi un imobil situat pe strada Buna Vestire unde în prezent locuieşte Obreja Mihăiţă, fiind depuse documente în acest sens. Pentru toate aceste lucrări nu au fost efectuate plăţi, cu excepţia sumei de 8000 de lei achitată ca avans şi a unor sume modice în cuantum total de 9000 de lei de la Obreja Mihăiţă. Astfel pe tot parcursul lucrărilor persoana vătămată a fost indusă şi menţinută în eroare pentru a efectua lucrările, promiţăndu-i-se în schimb achitarea acestora în momentul virării creditului, acesta având astfel reprezentarea că în momentul aprobării creditului respectiv suma de bani îi era virată în mod direct şi astfel avea garanţia recuperării sumelor de bani cheltuite.

De asemenea tot în această perioadă de timp la solicitarea lui Dumitrescu George Mircea, persoana vătămată a realizat lucrări la un imobil – casă de locuit – aparţinând acestuia situat pe str. Pictor Constantin Iliescu, lucrări constând în realizarea totală a locuinţei şi a împrejmuirii, lucrări de manoperă totalizând 110.000 euro. Ca şi în celelalte situaţii materialele de construcţii au fost achiziţionate în principal de la SC Conero SRL de către Dumitrescu George Mircea dar şide la alte societăţi de către SC Duminvest SRL, societate administrată de către Dumitrescu George Mircea, în baza unor contracte de furnizare încheiate de către acesta, deşi materialele de construcţie nu erau destinate obiectului de activitate a societăţii. O parte redusă din materialele de construcţii a fost achiziţionată şi de societatea administrată de persoana vătămată. Au fost depuse de către persoana vătămată mai multe documente – facturi de achiziţie, chitanje, comenzi de materiale întocmite de angajaţi, înscrisuri olografe întocmite de către Dumitrescu George Mircea şi Diaconu Dorel Octavian cu privire la lucrările ce urmau a fi efectuate, inclusiv proiectul original al construcţiei.

Trebuie menţionat că înţelegerea dintre cei doi cu privire la contravaloarea acestor lucrări a fost ca, corespunzător sumei de 30.000 de eurţuiin cuantumul total menţionat, Dumitrescu George Mircea să transfere către Diaconu Dorel Octavian dreptul de proprietate asupra unui autoturism marca Mercedes CLK. Astfel având în vedere că autoturismul făcea obiectul unui contract de leasing, Dumitrescu George Mircea urma să achite ratele aferente contractului, iar la final urma să transfere dreptul de proprietate.

– va urma –

(Nicu Trandafir)

Leave a Response