|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Vineri vom cunoaşte numele viitorului preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Vâlcea 

consiliul-judetean

 

Cei 13 consilieri judeţeni de la PSD (inclusiv vicepreşedintele Dumitru Persu) au depus zilele trecute la registratura Consiliului Judeţean Vâlcea cererea de convocare a şedinţei extraordinare a instituţiei pentru vineri, 12 decembrie 2014, solicitare care a fost acceptată de conducerea instituţiei. Ordinea de zi cuprinde cinci propuneri, dintre care amintim: proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 12 decembrie 2014; proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile preşedintelui; proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile vicepreşedintelui ce a fost desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui. În data de 8 decembrie 2014, prefectul Dumitru Cornoiu a transmis Consiliului Judeţean Vâlcea următoarea adresă: „Vă transmitem alăturat Ordinul prefectului nr. 413 din 8 decembrie 2014 privitor la constatarea încetării de drept a mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului Ion Cîlea, ca urmare a decesului acestuia. Potrivit art. 102 din Legea nr. 215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean, sunt aplicabile prevederile art. 72 din Legea administraţiei publice locale. Atribuţiile ce-i sunt conferite de lege preşedintelui, vor fi exercitate de drept de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de către autoritatea deliberativă prin votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. În consecinţă, se impune să luaţi măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale menţionate”. Tot vineri, consilierii judeţeni vor mai trebui să aprobe proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflate în contul deschis pe seama Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinantare locală, unor unităti administrativ-teritoriale, pe anul 2014. În fine, se va mai supune aporbării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, pe anul acesta.

(Petre Coman)

Leave a Response