|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

Cum ne împărtășim cu Sfintele Taine ? 

vatop-in-e1384559367524

 

Împărtășirea creștinului este strâns legată de Spovedanie. În povățuirile din Liturghier, preoții sunt îndemnați „să-i învețe pe credincioși ca, într-un cuget curat, de va fi cu putință la praznice, iar de nu, negreșit în cele patru posturi de peste an, să se pregătească pentru Sfânta Împărtășanie, iar de vor vrea să se apropie de Sfânta Împărtășanie și afară de cele patru posturi obișnuite, să postească mai înainte și să se pregătească după rânduială, prin mărturisirea păcatelor”.

Privind apropierea de Sfintele Taine, Sfântul Apostol Pavel spune: „Să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar; căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind Trupul Domnului” (I Corinteni 11, 28-29). În general, sunt opriți de la Împărtășire cei vinovați de păcate grele, cei ce umblă cu farmece sau vrăji, și aceia pe care duhovnicul îi va găsi nevrednici și lipsiți de pocăință pentru păcatele lor.

Pregătirea pentru Împărtășire este trupească și sufletească. Ea constă din: mărturisirea păcatelor (Spovedanie), fără de care nimeni nu se poate împărtăși, afară de copiii până la vârsta de 7 ani; împăcarea cu toți cei apropiați, rude, vecini și cunoscuți; înfrânarea trupească, în cazul celor căsătoriți; abținerea de la mâncare și băutură în dimineața din ziua Împărtășirii, căci numai celor aflați pe moarte li se poate da Sfânta Împărtășanie chiar dacă au mâncat; citirea rugăciunilor pentru Împărtășire.

Credincioșii mireni se împărtășesc înaintea Ușilor Împărătești, după ce se împărtășesc preoții, anume atunci când răsună chemarea: „Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați!” Cu lumânarea aprinsă, ținută în mâna stângă, fiecare credincios se apropie de preot, spre a primi Sfintele Taine. Înaintea preotului, fiecare credincios își spune clar numele, apoi deschide cu grijă gura și primește fără grabă Sfintele Taine. Îndată după Împărtășire fiecare credincios își șterge buzele cu ștergarul din mâna preotului, se închină și primește anaforă. Cel care a primit Sfânta Împărtășanie se cuvine să nu mai sărute icoanele sau mâna cuiva, să nu scuipe și să aibă grijă mai cu seamă ca nici un cuvânt rău sau vorbire deșartă să nu întineze gura sa, pentru cinstirea dumnezeiescului Trup și Sânge pe care l-a primit în ea.

Leave a Response