|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Nereguli la secţiile de votare din Fârtăţeşti şi Călimăneşti 

urna-vot_europarlamentare

Prin plângerea înregistrată sub nr. 107 din 3 noiembrie 2014 la Biroul Electoral Judeţean Vâlcea, formulată de Marinela Glavu cu domiciliul în Norvegia, s-a sesizat faptul că doreşte să reclame pe Nicolae Voicescu, primar al comunei Fârtăţeşti, pentru că a săvârşit frauda electorală în sensul că a afla din surse locale că deşi nu mai locuieşte în comuna Fârtăţeşti s-a votat în numele său. S-a mai sesizat că primarul localităţii este un „baron local care taie şi spânzură după bunul plac”. Însă, BEJ Vâlcea a decis respingerea plângerii formulate de Marinela Glavu, pe motiv că aceasta nu a făcut… nici o dovadă a susţinerilor din plângere, şi exprimarea votului în baza listei electorale permanente s-a efectuat pe baza actului de identitate valabil al fiecărei persoane dar şi împrejurarea că listele electorale permanente cu persoanele care au votat dar şi tabelele cu persoanele care au votat, dar nu erau înscrise în listele electorale permanente au fost comunicate Biroului Electoral Central potrivit dispoziţiilor art. 50 aliniatul 3 din Legea nr. 370/2004. Decizia BEJ Vâlcea a fost luată cu majoritate de voturi.

De asemena, prin plângerea înregistrată sub nr. 108/3 noiembrie 2014 la BEJ Vâlcea, Oana Moisil, reporter independent a sesizat faptul că la secţia de votare 138 Călimăneşti, foarte aproape de intrarea în clădire, se află încă amplasat un banner cu Victor Ponta şi, în aceeaşi secţie, pe uşă, este un model de buletin de vot cu două ştampile în cerneală, una dintre acestea fiind pusă chiar în chenarul candidatului Victor Ponta. învederează că a cerut explicaţii cu privire la această coincidenţă şi i s-a spus că este perfect legal. În dovedirea plângerii, Oana Moisil a ataşat două planşe fotografice. Însă, şi de această dată, Biroul Electoral Judeţean Vâlcea a decis respingerea sesizării Oanei Moisil pe baza dispoziţiilor art. 43 al.3 din Legea nr. 370/2004, potrivit căruia preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a îndepărta materialele de propagandă electorală din şi de pe sediul secţiei de votare, precum şi dispoziţiilor art. 34 alineat 3 din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora în preziua alegerilor, la sediul fiecărei secţii de votare se afişează un buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean. Biroul Electoral Judeţean a constatat că plângerea nu este întemeiată întrucât, potrivit legii, la închiderea campaniei electorale se îndepărtează doar materialele de propagandă electorală „din şi de pe sediul secţiilor de votare”, nu şi cele amplasate în apropierea acestora iar, pe de altă parte, buletinul de vot afişat la sediul secţiei de votare 138 Călimăneşti îndeplineşte condiţiile legale, fiind vizat şi anulat.

(Petre Coman)

Leave a Response