|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Un „imperiu imobiliar” de 900.000 euro, care aparţine falimentarei Florix Company, este executat silit 

cec-bank-sigla

 

În datele de 1 şi 11 septembrie 2014, Cabinetul Individual de Insolvenţă „Brad Emilia”, lichidator judiciar al debitoarei SC Florix Company SRL Râmnicu Vâlcea, va scoate la licitaţie mai multe bunuri imobile ale debitoarei în vederea achitării şi a unor creanţe către CEC Bank. Se vor vinde următoarele bunuri: teren situat in com. Budesti, sat Racovita, punctul ”Poligon”, judetul Valcea, in suprafata de 2657,95 mp, teren intravilan – teren liber de categorie arabil, cu nr. cadastral 341/2, inscris in Cartea Funciara nr. 460 a localitatii Budesti, jud. Valcea – preț de pornire 195.135 lei; imobilul „Hala metalica cu spatii pentru depozitare si teren”, situat in comuna Budesti, sat Racovita, punctul „Poligon Glavan” judetul Valcea, cladire cu regim de inaltime parter cu aria construita la sol in suprafata de 572 mp, aria utila in suprafata de 569 mp si teren intravilan – extravilan in suprafata de 7.401 mp, cu numar cadastral 1715 inscris in Cartea Funciara nr. 535 a localitatii Budesti, jud. Valcea – preț de pornire 956.430 lei; teren situat in mun. Rm. Valcea – Stolniceni, punctul ”Pasarela”, judetul Valcea, in suprafata de 7500,71 mp, teren intravilan – teren liber de categoria arabil, cu nr. cadastral 8504 – 8505, inscris in Cartea Funciara nr. 37560 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 20889), a localitatii Rm. Valcea, jud. Valcea – preț de pornire 590.250 lei; teren situat in mun. Rm. Valcea, str. Topolog, nr. 4, judetul Valcea, in suprafata de 343 mp, teren intravilan – teren ocupat de categorie curti – constructii, cu nr. cadastral 874-7085 inscris in Cartea Funciara nr. 37582 a localitatii Rm. Valcea – preț de pornire 254.000 lei; teren situat in mun. Rm. Valcea, str. Topolog, (fara numar), judetul Valcea, in suprafata de 467 mp, teren intravilan – teren ocupat de categorie curti-constructii, cu nr. cadastral 3675 inscris in Cartea Funciara nr. 37570 a localitatii Rm. Valcea – preț de pornire 378.699 lei; teren situat in mun. Rm. Valcea, str. Nicolae Balcescu, nr. 43, judetul Valcea, in suprafata de 199,24 mp, teren intravilan – teren ocupat de categorie curti-constructii, cu nr. cadastral 5527, inscris in Cartea Funciara nr. 37561 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 13867) a localitatii Rm. Valcea – preț de pornire 154.860 lei; imobilul situat mun. Rm. Valcea, str. Topolog, nr. 2, jud. Valcea, compus din cladire cu spatii pentru depozitare la parter – spatii birouri si locuinta de serviciu la etaj 1 si mansarda, cu aria construita la sol in suprafata de 303,25 mp, aria construita desfasurata in suprafata estimata de 702 mp si teren in suprafata de 418,16 mp cu nr. cadastral 4067 – 4744, inscris in Cartea Funciara nr. 37584 (provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 9873) a localitatii Rm. Valcea, judetul Valcea – preț de pornire 1.226.602 lei. Mai spunem că prin sentinţa nr. 3230/13 mai 2013 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, Secţia Comercială în dosarul nr. 2797/90/2011, judecător sindic Petria Sorinel, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 2703 pronunţată la data de 11 septembrie 2013 de Curtea de Apel Piteşti în aceeaşi cauză s-a declarata falimentul debitoarei Florix Company SRL.

(Marian Dinu)

Leave a Response