|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Firmele Govora şi Propamm vor închide depozitele neconforme de deşeuri de la Călimăneşti şi Drăgăşani 

groapa-gunoi

Luna trecută, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea şi SC Govora SA, în calitate lider al asocierii SC Govora SA – SC Propamm SRL, au semnat un acord contractual pentru realizarea proiectării şi execuţiei de lucrări aferente contractului „Închiderea depozitelor urbane neconforme de deşeuri Călimăneşti şi Drăgăşani” în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea”. Preţul total al contractului (exclusiv TVA) este de 9,77 milioane de lei (2,22 milioane de euro), din care cheltuieli de diverse şi neprevăzute de 430.000 lei. Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 de luni, iar durata perioadei de notificare a defecţiunilor este de 12 luni. Contractul intră în vigoare după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: semnarea acordului contractual de către ultima parte; contractarea de către beneficiar a serviciilor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcţii în cadrul proiectului; emiterea ordinului de începere de către Consiliul Judeţean Vâlcea. Actualul sistem de gestionare a deşeurilor în judeţul Vâlcea constă în principal din colectarea deşeurilor, valorificarea parţială a reciclabilelor, tratarea materialelor organice şi eliminarea deşeurilor. Cea mai mare parte a cantităţii de deşeuri municipale colectate se depozitează în depozitul conform din Feţeni. În orice caz, practicile existente de gestionare a deşeurilor nu corespund cu politica şi legislaţia europeană şi naţională, implicând riscuri severe asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei. Actualul sistem de gestionare deşeuri constă în colectarea deşeurilor: aproximativ 142.851 t deşeuri au fost colectate în 2011 (34.400 în mediul rural şi 108.451 în mediul urban); rata de racordare este de aproximativ 100% în mediul urban şi 90% în mediul rural pentru 2011; în anumite cazuri, colectarea se face de către primării prin servicii proprii; colectarea selectivă este implementată numai în unele localităţi ale judeţului prin programe PHARE şi ISPA, dar care nu acoperă întreaga populaţie a zonei de care aparţine fiecare localitate (Rm. Vâlcea, Brezoi, Fârtăţeşti, Frânceşti, Galicea, Ioneşti, Bălceşti); în unele cazuri, echipamentul existent este vechi şi insuficient pentru a deservi întreaga populaţie, mai ales echipamentul destinat colectării selective; logistica pentru colectarea deşeuri trebuie îmbunătăţă astfel încât să nu mai existe depozite neconforme, iar deşeurile să fie transportate la instalaţiile centrale de gestionare a deşeurilor în cea mai eficientă manieră (printr-o reţea de staţii de transfer); staţiile de transfer existente sunt amplasat în Brezoi (5.803 t/an), Fârtăţeşti (6.565 t/an), Bălceşti (6.602 t/an), Galicea (3.125 t/an), Ioneşti (3.945 t/an). În ceea ce priveşte colectarea deşeurilor, trebuie depuse eforturi în extinderea sistemului de colectare selectivă, în îmbunătăţirea logisticii pentru colectarea deşeurilor, precum şi în achiziţionarea echipamentului necesar pentru acoperirea nevoilor de colectare la nivelul întregului judeţ. Tratarea biologică a deşeurilor: în Rm. Vâlcea există o instalaţie de compostare (cu capacitatea de cca. 14.000 t/an) pentru tratarea deşeurilor; instalaţia de tratarea deşeurilor biodegradabile existentă nu are capacitatea de a îndeplini ţintele impuse prin legislaţie. Reciclarea deşeurilor: în Drăgăşani există o instalaţie de sortare pentru colectarea şi separarea reciclabilelor (capacitatea necesară estimată a instalaţiei este de 3.756 t/an şi va produce 2.047 t/an de reciclabile şi aproximativ 1.708 t/an reziduuri); procentul total al populaţiei racordate la serviciile de colectare selectivă este de 30%; situaţia existentă privind reciclarea deşeurilor indică incapacitatea îndeplinirii ţintelor impuse prin legislaţie. Lipsa instalaţiilor corespunzătoare de sortare şi tratare a deşeurilor biodegradabile, a generat riscuri semnificative asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei, deoarece aceste deşeuri sunt eliminate fără a fi tratate în depozite. De asemenea, ţintele stricte ce trebuie îndeplinite în ceea ce priveşte devierea deşeurilor biodegradabile de la depozitare şi reciclarea, nu vor fi atinse în condiţiile actualelor practici de gestionare deşeuri. Eliminarea deşeurilor: deşeurile sunt depozitate în depozitul existent din Râmnicu Vâlcea (Feţeni cu depozitarea actuală de 31.500 t/an) care acoperă doar populaţia acestui municipiu; în marea parte a judeţului, eliminarea deşeurilor s-a făcut sau se face în depozitele neconforme Călimăneşti, Drăgăşani, Brezoi, Băbeni şi Măldăreşti (data închiderii 2017), Băile Govora; în prezent sunt depozitate deşeuri în amestec şi reziduuri netratate care generează cantităţi semnificative de biogaz şi levigat extrem de poluat.

(Petre Coman)

Leave a Response