|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Acţiuni, intervenţii şi soluţii pentru asigurarea cărbunelui la CET Govora 

ion-cilea214

Contrar informaţiilor apărute în unele mijloace de presă, Exploatarea Minieră Berbeşti – Alunu nu şi-a încetat activitatea şi nici livrarea de lignit către CET Govora. Ba dimpotrivă, în urma intervenţiilor mele insistente la primul ministru Victor Ponta, viceprim-ministrului Liviu Dragnea sau ministrul Economiei, Constantin Niţă, s-au găsit soluţii privind reeşalonarea datoriilor pe care le are CET Govora pentru cărbunele livrat. În acelaşi timp, au continuat şi diligentele în perspectiva preluării de către CET Govora a Exploatării Miniere Berbeşti – Alunu, demers care fusese blocat de avizul negativ al Ministerului Justiţiei justificat prin prevederile art. 250 din Legea nr. 31/1990 fără a ţine seama, însă, şi de prevederile art. 128 din Codul Fiscal conform cărora „transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul este o persoană impozabilă”. Deşi este încă un proces sinuos, prin integrarea economică şi managerială a Exploatării Miniere Berbeşti la CET Govora, creându-se astfel Complexul Energetic Vâlcea, Consiliul Judeţean, în calitatea sa de acţionar unic, îşi asumă răspunderea privind retehnologizarea exploatărilor miniere, asigurarea pentru minimum 20 de ani a resursei energetice de bază necesară industriei din Vâlcea etc. Prin constituirea într-o perspectivă cât mai apropiată a Complexului Energetic Vâlcea, scop în care nu voi înceta să abordez instituţiile centrale ale statului, vom crea cu adevărat premizele creşterii eficienţei economice a Platformei Industriale Rm.Vâlcea şi sporirea siguranţei alimentării cu energie termică a consumatorilor de tip urban. Problemele cu care ne confruntăm în acest sens sunt legate de plata datoriilor acumulate în achitarea contravalorii cărbunelui livrat de Complexul Energetic Oltenia. încă de luna trecută am informat că din cauza neîncasării creanţelor de la SC Oltchim SA, în prezent CET Govora înregistrează o datorie totală faţă de Complexul Energetic Oltenia de aproximativ 193 milioane de lei, din care 157 milioane de lei – reprezentând creanţa principală, 36 milioane de lei – reprezentând penalităţi de întârziere calculate de Complexul Energetic Oltenia. Pentru recuperarea acestei datorii, Complexul Energetic Oltenia a demarat mai multe acţiuni în instanţă, aflate în prezent în diferite stadii de judecată. La ora actuală, este imperios necesară rezolvarea problemei financiare dintre SC Oltchim SA şi CET Govora, pe de o parte şi CET Govora şi Complexul Energetic Oltenia, pe de altă parte. Consecinţa directă a acestei situaţii este riscul neasigurării cantităţilor necesare de cărbune printr-o eventuală sistare a livrărilor de către Complexul Energetic Oltenia, fiind pusă în pericol asigurarea serviciului de distribuţie a energiei termice. Pentru reglementarea situaţiei s-a găsit soluţia transferului activităţii celor două cariere Berbeşti-Alunu la CET Govora, urmând ca prin procesul de preluare sa se reglementeze şi creanţa neachitată. Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia din luna septembrie 2013, s-a dispus analiza externalizării exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu şi Husnicioara şi a fost aprobată în principiu începerea procesului de divizare pe varianta înfiinţării a două societăţi comerciale independente care să aibă aceeaşi structură de acţionariat ca a Complexului Energetic Oltenia. Consiliul Judeţean Vâlcea a considerat că nu este oportun ca EMC Berbeşti să funcţioneze independent, varianta optimă fiind integrarea acesteia alături de CET Govora, într-o societate pe modelul Complexului Energetic Oltenia. În urma negocierilor purtate cu Complexul Energetic Oltenia a fost încheiat protocolul înregistrat la aceasta la numărul 2487/5 februarie 2014, prin care cele două societăţi se angajează că vor depune toate diligentele necesare în vederea realizării transferului. În data de 16 aprilie 2014 a fost postat pe site-ul Ministerului Economiei, pentru dezbatere publică, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind transferul unor active de la Complexul Energetic Oltenia SA, care până la această dată nu a fost supus aprobării de către Guvernul României. Nefinalizarea procesului de transfer a exploatării de cărbune Berbeşti-Alunu către CET Govora în viitorul apropiat va pune însă societatea în situaţia ca CEO Oltenia poate lua hotărârea de a cesiona creanţa deţinută asupra CET Govora către o societatea de recuperare a creanţelor. În această situaţie CET Govora este nevoită fie să deschidă procedura de insolvenţă, societatea nedispunând de resurse financiare pentru achitarea obligaţiilor, fie să transfere noului creditor creanţa deţinută la Oltchim pentru compensarea cu obligaţiile către Complexul Energetic Oltenia, Prin această operaţiune o societate financiară nebancară va deveni un creditor important al Oltchimului şi va putea împiedica derularea procesului de privatizare al SC Oltchim SA în funcţie de interesele sale. Pentru situaţia actuală şi pentru negocierile viitoare în vederea privatizării SC Oltchim SA, consider că este oportun ca SC CET Govora SA să fie unul dintre cei mai mari creditori ai SC Oltchim SA cu un număr important de voturi în Adunarea Creditorilor pentru avizarea favorabilă a planului de restructurare şi finalizarea cu succes a programului de privatizare a combinatului. Faţă de aceste situaţii, m-am adresat primului ministru, rugându-l ca în urma unei atente analize, să dispună ca proiectul de ordonanţă de urgenţă cu privire la preluarea exploatării miniere Berbeşti-Alunu de către SC CET Govora SA de la Complexul Energetic Oltenia promovat de Ministerul Economiei să fie supus aprobării Guvernului României.

Ion Cîlea,

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

One Response to Acţiuni, intervenţii şi soluţii pentru asigurarea cărbunelui la CET Govora

  1. crestin

    succes

     

Leave a Response