|luni, martie 1, 2021
  • Follow Us!

Indienii de la concernul Wipro au adus fosta fabrică Hervil… la sapă de lemn 

hervil

 

În conformitate cu situaţiile financiare aferente anului trecut, SC Wipro Infrastructure Engineering SA (fosta SC Hervil SA) a înregistrat diminuări ale veniturilor, cifrei de afaceri şi a trecut pe pierderi, comparativ cu situaţia din 2012. La 31 decembrie 2013, SC Wipro Infrastructure Engineering SA a avut o cifră de afaceri de 14,58 milioane de lei (comparativ cu 24 milioane de lei în 2012), venituri de 15,68 milioane de lei (faţă de 25,1 milioane de lei în 2012) şi pierderi de 4,27 milioane de lei (comparativ cu profitul de 2,62 milioane de lei în 2012). La finele anului trecut, SC Wipro Infrastructure Engineering SA avea datorii totale de 12,5 milioane de lei, 177 de salariaţi şi active imobilizate de 7,2 milioane de lei. În urmă cu un an, a avut loc o importantă tranzacţie pe piaţa industrială din judeţul Vâlcea: compania indiană Wipro a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni al SC Hervil SA de la Gheorghe Luigi Pepenel. Nu se ştie valoarea tranzacţiei, însă în data de 10 mai 2013, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Hervil SA, s-a decis schimbarea denumirii întreprinderii în SC Wipro Infrastructure Engineering SA Râmnicu Vâlcea şi a fost ales în funcţia de administrator unic Kunjathaya Neeralike Padmanabha din India. Concernul mondial Wipro Ltd. are peste 145.000 de angajaţi care deservesc peste 900 de clienţi din 57 de ţări. Compania a înregistrat venituri de 6,9 ​​miliarde de dolari pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Wipro este recunoscută la nivel mondial pentru abordarea sa inovatoare faţă de furnizarea de valoare de afaceri şi angajamentul său faţă de sustenabilitate. Wipro a fost înfiinţată în 1945 în vestul Indiei, iar în anul 1990 a intrat în serviciile IT – a fost printre pionierii în dezvoltarea conceptului ODC (Centrul de Dezvoltare Offshore). SC Hervil SA are ca domeniu de activitate „Fabricarea de pompe şi compresoare”. Înainte să fie preluată de concernul indian Wipro, la SC Hervil SA s-a defăşurat o importantă şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor, şedinţă în care s-a decis divizarea întreprinderii şi împărţirea patrimoniului. Astfel, acţionarii au decis divizarea fostei SC Hervil SA, prin desprinderea unei părţi din patrimoniul său, şi transmiterea acestei părţi către o societate existentă SC Hervil Assets Management SRL, cu sediul social în municipiul Râmnicu Vâlcea. Această din urmă societate are doi asociaţi: Gheorghe Pepenel (cu 99% din părţile sociale) şi fiica sa Ana Luiza Burlănescu (cu 1%), soţia fostului subprefect Marius Burlănescu. Divizarea SC Hervil SA s-a făcut prin desprinderea activităţilor de închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate şi transmiterea acestora către SC Hervil Assets Management SRL. După desprindere, capitalul social deţinut de acţionarul majoritar la fosta SC Hervil SA s-a diminuat cu suma de 110.000 lei, care a fost transferat la societatea beneficiară a divizării. La fosta SC Hervil SA a rămas atunci un capital social în sumă de 1,8 milioane de lei, compus din 720.243 acţiuni cu următoarea structură a acţionarilor: Gheorghe Pepenel, cu 703.075 acţiuni la o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune, reprezentând 97,62% din totalul capitalului social; persoane fizice stabilite în urma Programului de Privatizare în Masă, cu 17.168 acţiuni la o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune, reprezentând 2,38% din capitalul social. Structura acţionarilor minoritari a rămas nemodificată. În urma divizării şi a cesiunii intervenite între asociaţii SC Hervil Assets Management SRL, capitalul social al acestei societăţi era de 111.000 lei, compus din 11.100 părţi sociale deţinute de următorii: Gheorghe Pepenel, cu 10.989 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 99% din capitalul social; Ana Luiza Burlănescu, cu 111 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 1% din capital. Evaluarea posturilor de activ şi pasiv la societatea comercială care s-a divizat s-a făcut la valoarea contabilă a acestora, rezultată din evidenţele contabile ale societăţii divizate, după ce au fost incluse rezultatele evaluărilor şi reevaluărilor. După data înregistrării divizării, toate operaţiunile şi tranzacţiile au apărut distinct în evidenţa contabilă a celor două societăţi.

One Response to Indienii de la concernul Wipro au adus fosta fabrică Hervil… la sapă de lemn

  1. gyru

    Pentru nespalatii aia primitivi de indieni sapa de lemn e o culme a progresului.

     

Leave a Response