|sâmbătă, mai 15, 2021
  • Follow Us!

BEC a decis eliminarea afişelor din Vâlcea cu sloganul „USL trăieşte” 

usl-traieste

Liberalii au dat lovitura de graţie USL-ului:

Prin Decizia nr. 64D/11 mai 2014, Biroul Electoral Central a admis contestaţia formulată de Partidul Naţional Liberal – Filiala Teritorială Vâlcea şi a decis anularea Deciziei nr. 2/9 mai 2014 pronunţaţă de Biroul Electoral Judeţean nr. 40 Vâlcea. De asemenea, BEC a mai dispus înlăturarea afişelor electorale folosite de Alianţa Electorală PSD – UNPR – PC ce conţin denumirea Uniunea Social Liberală sub forma acronimului „USL” de pe raza judeţului Vâlcea. Măsura administrativă va fi adusă la îndeplinire de către primarii localităţilor judeţului Vâlcea. În data de 9 mai, Biroul Electoral Judeţean nr. 40 Vâlcea a respins plângerea formulată de Partidul Naţional Liberal, Filiala Vâlcea, ca neîntemeiată. BEC a reţinut, în esenţă, că nu au fost prezentate dovezi în sensul împiedicării petentului de a desfăşura o campanie electorală în condiţiile legii. De asemenea, s-a reţinut că plângerea a fost formulată într-o manieră generală, fără aspecte concrete privind folosirea semnului electoral şi a denumirii alianţei USL pe raza judeţului Vâlcea. Împotriva deciziei BEJ Vâlcea, PNL Vâlcea a formulat contestaţie. Analizând contestaţia formulată, Biroul Electoral Central a constatat următoarele: în drept, au fost invocate şi sunt incidente dispoziţiile din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. În acest context normativ, o alianţă politică care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire, poate păstra această denumire, numai dacă nu şi-a schimbat componenţa iniţială sau daca partidele politice care au părăsit alianţa sunt de acord ca denumirea respectivă să fie păstrată de alianţa respectivă în noua sa formă; totodată, stipulaţia legii este în sensul că denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianţă politică sau alianţă electorală. În privinţa semnului electoral folosit de această alianţă politică anterior, nu poate fi însuşit sau utilizat de alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, înregistrată ulterior sau de un candidat independent, decât cu consimţământul celor cărora le-a aparţinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianţa politică sau alianţa electorală iniţială. În procesul electoral al alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din 2014, alianţa politică Uniunea Social Liberală nu participă. Această alianţa politică a participat la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012 şi la alegerile Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2012, dar în prezent şi-a schimbat componenţa iniţială, PNL denunţând protocolul de funcţionare a alianţei şi părăsind această alianţă politică. Acest partid nu şi-a dat acordul ca denumirea alianţei politice respective – USL sau Uniunea Social Liberală – să fie păstrată în continuare de alianţa respectivă, în noua sa formă şi, de asemenea, nu şi-a dat acordul ca semnul electoral al acestei alianţe să fie însuşit sau utilizat de un competitor electoral. În baza probelor administrate, necontestate de altfel, se constată că alianţa electorală PSD-UNPR-PC ce participă în procesul electoral al alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din 2014, încalcă dispoziţiile legale enunţate mai sus, întrucât foloseşte în campania electorală denumirea şi semnul electoral al unei alianţe politice ce a participat la alegerile anterioare. Potrivit BEC, dispoziţiile legale apreciate ca fiind incidente cauzei trebuie respectate nu numai în etapa înregistrării candidaturii şi a semnului electoral al alianţei electorale PSD-UNPR-PC, ci şi ulterior, pe parcursul desfăşurării procesului electoral, îndeosebi în cadrul campaniei electorale. S-a susţinut corect că, prin acţiunile sale, alianţa electorală PSD-UNPR-PC induce în eroare electoratul prin prezentarea unei situaţii nereale, a existenţei şi în prezent a alianţei politice Uniunea Social Liberală, fapt ce încalcă şi Codul bunelor practici în materie electorală elaborat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), respectiv libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie fără influenţa unor factori externi negativi asupra procesului de vot. În egală măsură, s-a avut în vedere necesitatea asigurării libertăţii reale a alegătorilor de a-şi forma o opinie corectă, reală asupra partidelor politice, alianţelor politice care participă şi au semne, liste de candidaţi distincte la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

 

PNL susţine că alianţa PSD-UNPR-PC foloseşte ilegal şi abuziv însemnele „USL”

 

Săptămâna trecută, conducerea PNL Vâlcea a depus la BEC o contestaţie la o decizie a BEJ care dădea dreptate alianţei PSD-UNPR-PC. Contestaţia liberalilor a fost împotriva deciziei de respingere a plângerii nr. 4/7 mai 2014, fromulată de către PNL Vâlcea cu privire la acţiunile alianţei electorale PSD – UNPR – PC de împiedicare a PNL de desfăşurare a campaniei electorale în condiţiile prevăzute de lege în termeni oneşti şi democratici. „Prin intermediul acestei plângeri noi am sesizat faptul că sunt utilizate semnul electoral şi denumirea alianţei Uniunea Social Liberală – ambele sub forma acronimului USL fără acordul PNL, partid ce a fost membru al acestei alianţe, în ciuda poziţiei noastre de opoziţie clară la acest demers. Apreciem că acţiunile de acest fel au scopul de a induce în eroare electoratul cu privire la configuraţia si orientarea Alianţei Electoarale PSD- UNPR-PC. Uniunea Social Liberală a fost înregistrată în registrul alianţelor politice la poziţia 6/2 decembrie 2011, conform Sentinţei civile nr. 20/1 septembrie 2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 17216/3/2011, şi este compusă din Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa de Centru Dreapta Partidul Naţional Liberal (PNL) – Partidul Conservator (PC). În urma ultimelor evenimente, alianţa Uniunea Social Liberală a fost desfiinţată, existând divergenţe de opinii între cei doi preşedinţi ai acesteia, iar în cazul alegerilor pentru Parlamentul European ce se vor desfăşura în data de 25 mai 2014 partidele componente USL au propus candidaţi diferiţi, pe liste distincte. În acest sens, Partidul Naţional Liberal a înregistrat candidaţi proprii, aferenţi propriei liste, iar Partidul Social Democrat şi Partidul Conservator au format o alianţă cu Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), propunând candidaţii alianţei, aferenţi listei alianţei. Prin urmare, având în vedere că nu există nici candidat comun USL ori listă USL pentru aceste alegeri, dar văzând şi declaraţiile publice care atestă în mod clar şi evident ruperea USL, apreciem că însemnele acestei alianţe şi numele său nu pot fi utilizate în cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, nici unul dintre partidele componente neavând dreptul de a utiliza atributele USL fără acordul celorlalte. Protocolul de funcţionare a USL prevede următoarele: «Denumirea integrală, denumirea prescurtată şi semnul electoral al alianţei vor fi utilizate în alegerile la care se participă pe liste comune/cu candidaţi comuni. În cazul participării pe liste separate şi cu candidaţi proprii, partidele vor utiliza denumirea integrală, denumirea prescurtată, semnul permanent şi semnul electoral cu care acestea sunt înscrise la Tribunalul Bucureşti». Aşa cum se poate observa, numai în cazul în care partidele politice componente USL participă la alegeri cu candidaţi comuni ori pe liste comune, acestea pot utiliza însemnele alianţei USL. În caz contrar, dacă partidele candidează pe liste separate/cu candidaţi proprii, se vor utiliza numai însemnele proprii ale acestora, fără a putea face menţiuni despre USL. Cu toate acestea, însă, Alianţa PSD-IJNPR-PC utilizează în mod ilegal şi contrar bunei-credinţe semnul electoral USL pentru a-şi promova candidaţii la alegerile europarlamentare, inducând electoratul în eroare şi producând confuzii dc nepermis. Astfel, sunt reproduse în majoritatea materialelor electorale ale Alianţei PSD-UNPR-PC, îndeosebi afişe electorale, grafismele USL, fără acordul PNL, producându-se o scrie de încălcări ale prevederilor Legii nr. 33/2007, dar şi ale protocolului de funcţionare a USL, aşa cum am arătat în cele de mai sus. Se eludează, aşadar, prevederile din Legea nr. 33/2007, care prevăd că «partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se pot asocia între ele numai la nivel naţional, pe baza de protocol, constituind o alianţă electorală, în scopul participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European. Un partid politic, o alianţă politică sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu poate face parte decât dintr-o singură alianţă electorală. Alianţa electorală care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate păstra numai dacă nu şi-a schimbat componenţa iniţială. De asemenea, denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianţă». Ca atare, având în vedere că USL nu mai are aceeaşi componenţă, respectiv PNL nu mai face parte din aceasta, denumirea ci nu mai poate fi păstrată şi utilizată în scop electoral, în mod public, cu atât mai mult cu cât PNL nu şi-a manifestat acordul niciodată în acest sens. Totodată, şi ultima teză a acestui articol de lege este încălcată, în sensul în care cca care foloseşte denumirea USL este tot o alianţă, respectiv alianţa PSD-UNPR-PC, lucru interzis în mod expres de legiuitor. Prin urmare, trimiterea făcută de în materialele electorale utilizate de Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC la USL, sub forma textului «Continuăm USL» este atât nelegal, cât şi contrar legii şi bunelor moravuri. În acest cadru, este mai mult decât evidentă nerespectarea spiritului legii şi a oricăror principii etice de către alianţa PSD-UNPR-PC, scopul său fiind de manipulare prin intermediul inducerii în eroare a electoratului, în detrimentul PNL, împiedicându-ne astfel să desfăşurăm campania electorală în termeni legali, de corectitudine, onestitate şi egalitate de şanse, în cadrul impus de Legea nr. 33/2007. Totodată, învederăm faptul că definiţia «USL» reprezintă nu doar acronimul, denumirea prescurtată sub care alianţa Uniunea Socială Liberală a fost cunoscută de publicul larg, respectiv de votanţi, ci şi parte din semnul electoral al acestei alianţe. Astfel, USL a participat cu acest semn electoral la alegerile parlamentare din anul 2012, precum şi la alegerile locale din acelaşi an. Deşi Alianţa PSD-UNPR-PC nu îşi însuşeşte semnele electorale USL, folosindu-le ca pe propriile însemne, utilizarea acestora pe afişele şi materialele electorale care îi aparţin are efecte puternice pentru percepţia publică a acesteia, creându-se grave confuzii între cele două alianţe. Or, asemenea situaţii sunt de nepermis şi contrare bunei-credinţe, spiritul legii fiind acela de a apăra valorile democratice ale onestităţii şi bunei-credinţe, chiar dacă nu este reglementată în mod expres fiecare astfel de situaţie care poate periclita bunul mers al campaniei electorale şi al alegerilor pentru Parlamentul European. În concluzie, solicităm să admiteţi prezenta plângere şi să dispuneţi măsurile necesare pentru sancţionarea acestor abateri, în special prin înlăturarea materialelor ce conţin trimiteri explicite la USL şi interzicerea alianţei PSD-UNPR-PC de a utiliza pentru viitor însemnele USL fără acordul PNL”, se spune în plângerea formulată de conducerea PNL Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response