|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

ANUNŢ PUBLIC AL SC APAVIL SA PRIVIND DECIZIA DE ÎNCADRARE… 

SC APAVIL SA – VÂLCEA, cu sediul social în Rm. Vâlcea, strada Carol I, nr. 3-5, judeţul Vâlcea, titular al proiectului „Înlocuire reţea transport apă potabilă de la staţia de tratare Barcane la rezervoarele de înmagazinare Palangine”, propus a fi amplasat în Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, fără necesitatea parcurgerii celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi nu supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea şi la sediul SC APAVIL SA – VÂLCEA, în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Leave a Response