|marți, iunie 15, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba contul de execuţie al bugetului local pe 2013 şi a doua rectificare pe anul acesta 

primaria-ramnicu-valcea

 

În data de 25 martie, primarul Râmnicului a semnat decizia de conovocare, în şedinţă ordinară, a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru data de 31 martie 2014, cu 27 de proiecte de hotărâri şi rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: contul de execuţie al bugetului local pe anul 2013; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2014; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pe anul acesta; aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013 şi aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; aprobarea bilanţului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2012; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2014 referitoare la închirierea unui teren cu destinaţia de păşune; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/13 ianuarie 2011 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Fundaţia Soul to Soul; închirierea unui teren în suprafaţă de de 10,66 mp situat în strada Mihai Eminescu; închirierea unui spaţiu situat în incinta imobilului din intrarea Pribeanu nr. 1, cu destinaţia de cabinet medical; aprobarea regulamentului privind închirierea camerelor disponibile temporar în internatele şcolare; stabilirea destinaţiei unor imobile situate în strada Dr. Hacman, la parterul blocului 85 bis, sc. C; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare şi reabilitare strada Constantin Stânciulescu”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare târg Râureni”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare şi reabilitare intrarea Episcop Inochentie – municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea”; efectuarea unor plăţi din bugetul local; aprobarea evaluării activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2013, precum şi a planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale, necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2014; aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea; reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2014 referitoare la aprobarea tarifului de adopţie la distanţă a câinilor fără stăpân aflaţi în adăpostul public din municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2014-2015; aprobare PUD „Locuinţe colective P+7E, str. Patriarh Iustinian Marina nr. 27”, investitor Dumitrescu Constantin; aprobare PUZ „Fabrică mic mobilier strada Bâlciului nr. 129 A”, investitor SC Poder Oils SRL; aprobarea amplasării unui panou indicator şi reclamă pentru propria firmă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44 din 27 aprilie 2001; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; stabilirea costului pentru multiplicarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale suplimentare; modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 20 noiembrie 2012 referitoare la mandatarea reprezentantului Consiliului Local în adunarea generală a acţionarilor la SC Apavil SA, aşa cum a fost completată prin hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 5 iunie 2013; raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013.

Leave a Response