|sâmbătă, iunie 19, 2021
  • Follow Us!

Alianţa PSD-UNPR din Consiliul Local vrea să-l zboare pe Ştefan Floricel din CA al Apavil 

APAVIL-DEBITE

Grupul de consilieri locali din Râmnicu Vâlcea ai Alianţei PSD-UNPR (cu excepţia viceprimarului PSD Ion Gigi Matei), format din Valeru Amza, Maria Bobeanu, Vasile Cocoş, Adina Dobrete, Ion Gherghinaru, Gheorghe Mihăilescu, Ionuţ Nuică, Marin Olteanu, Dumitru Ţârdea şi Eusebiu Veţeleanu, a depus în data de 24 martie la Primăria Râmnicului un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 298/147 din 20 noiembrie 2012 referitor la mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA Vâlcea, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 5 iunie 2013. Concret, se cere înlocuirea lui Ştefan Cristian Floricel din consiliul de administraţie al Apavil, cu o altă persoană selectată de BDO Outsourcing Services, precum şi mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la SC Apavil SA să convoace de urgenţă adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe numirea membrilor consiliului de administraţie al societăţii, aşa cum au fost nominalizaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 5 iunie 2013. Cei zece consilieri locali ai Alianţei PSD-UNPR susţin următoarele argumente: „Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/ai unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cei puţin unui dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cei puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau aI altor categorii de personal din cadru1 autorităţii publice tutelare ori din cadru f altor autorităţi sau instituţii publice. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 64 din 30 aprilie 2013 reprezentatul Judeţului Vâlcea în AGA la SC Apavil SA Vâlcea a fost împuternicit, să aprobe numirea administratorilor societăţii propuşi de Judeţul Vâlcea, respectiv Cristian Jianu şi Mircea Predescu, acesta din urmă fiind funcţionar public, cu vastă experienţă în domeniul economic, contabil şi financiar, de peste cinci ani şi experienţă de administrare a unor societăţi din domeniul gospodăriei comunale. Cu toate acestea, la adoptarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 151 din 5 iunie 2013, s-au nominalizat doi funcţionari publici, respectiv Cristian Ştefan Floricel şi Vasile Popescu, fără a ţine cont de Hotărârea Consiliul Judeţean Vâlcea nr. 64/2013, încălcându-se astfel prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011. Conform rezultatului procesului de evaluare-selecţie a candidaturilor depuse pentru postul de membru al consiliului de administraţie al SC Apavil SA, desfăşurat în perioada septembrie-octombrie 2012, întocmit de BDO Outsourcing Services, Vasile Popescu are statut de funcţionar public şi a dovedit că are experienţă şi o perspectivă tehnică asupra sectorului de apă din poziţia de middle management avută în cadrul unei societăţi din domeniul gospodăriei comunale, iar Cristian Ştefan Floricel are statut de funcţionar public fără experinţă la o societate de profil, motiv pentru care propunem înlocuirea acestuia din urmă. Mai mult, necesitatea si urgenta introducerii pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din luna martie 2014 a acestui proiect de hotărâre este justificată de faptul că pentru accesarea primei trageri din creditul acordat de BERD în sumă totală de 13,7 milioane de euro, SC Apavil SA trebuie să prezinte documente justificative necontestate si valabile, de numire a membrilor consiliului de administraţie. Cum accesarea acestor fonduri este condiţionată de funcţionarea SC Apavil SA în condiţiile legii, cu organe de conducere statutar alese, în conformitate cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale actului constitutiv al SC Apavil SA, ale statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea şi a hotărârilor adoptate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de acţionari, orice întârziere în numirea, cu respectarea dispoziţiilor legale, a consiliului de administraţie al societăţii are consecinţe deosebit de grave şi duce la neîndeplinirea de către SC Apavil SA Vâlcea a condiţiilor prevăzute pentru prima tragere din contractul de credit încheiat cu BERD. Urmează să aveţi în vedere că, neaccesarea sumelor necesare cofinanţării proiectului «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea» conduce la pierderea întregului proiect în sumă de 122,6 milioane de euro”.

(Petre Coman)

Leave a Response