|sâmbătă, septembrie 19, 2020
  • Follow Us!

Primăria Vlădeşti cere majorarea chiriei aferente terenului pe care este amplasată staţia de asfalt a Râmnicului 

sorin-ghita-primar-vladesti-

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat vineri, 13 decembrie, să aprobe modificarea unei hotărâri vechi de şapte ani, referitoare la asocierea municipiului cu localitatea Vlădeşti. Astfel, dacă se va aproba propunerea, Primăria Râmnicului va plăti lunar suma de 2.711 euro către Primăria Vlădeşti pentru utilizarea unui teren pe care se află staţia de asfalt, iar, la solicitarea partenerului (comuna Vlădeşti), municipiul poate livra şi mixturi asfaltice până la concurenţa acestei sume, cu respectarea prevederilor legale. Consecinţă a prevederilor de mai sus, se va încheia un act adiţional la contractul de asociere încheiat între comuna Vlădeşti şi Municipiul Râmnicu Vâlcea, înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 17057/30 mai 2006. În data de 28 aprilie 2006, Consiliul Local a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu comuna Vlădeşti, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, în vederea utilizării în continuare de către municipiu, a terenului în suprafaţă de circa 9.000 mp aflat în proprietatea comunei Vlădeşti, pe care este amplasată staţia de asfalt proprietatea municipiului, taxa de folosinţă a acestui teren fiind stabilită la valoarea de 5.500 lei, echivalent în euro la data încheierii contractului. La solicitarea partenerului (Primăria Vlădeşti), municipiul poate livra şi mixturi asfaltice de valoarea respectivă, cu respectarea prevederilor legale. Ca urmare a solicitării comunei Vlădeşti, de renegociere a taxei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 9.000 mp, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/30 aprilie 2009, a fost modificat alineatul 1 al articolului 1 din hotărârea nr. 94/2006, în sensul că municipiul urma să plătească lunar suma de 2.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, la cursul de schimb al BNR. De asemenea, conform prevederilor articolului nr. 2 din HCL nr. 107/2009, consecinţă a acestor modificări, s-a încheiat un nou contract de asociere pe un termen de 10 ani de la data adoptării hotărârii, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor. Luna trecută, Primăria comunei Vlădeşti a solicitat Primăriei Râmnicului renegocierea taxei de folosinţă stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2009, de la 0,221 euro/mp/lună, la 0,32 euro/mp/lună, motivat de evoluţia preţurilor terenurilor în zonă, precum şi de faptul că în ultimii ani, în zona în care este amplasată Staţia de Asfalt, s-au construit mai multe locuinţe, ceea ce impune ca pentru diminuarea impactului negativ al acesteia să fie efectuate lucrări suplimentare de amenajare a infrastructurii. Având în vedere aceste aspecte, precum şi resursele limitate ale bugetului local al municipiului, pentru a asigura o plată echitabilă a folosinţei terenului, în temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, executivul Primăriei Râmnicului supune analizei Consiliului Local, oportunitatea majorării cuantumului taxei de folosinţă a terenului în suprafaţa de 9.000 mp, aflat în proprietatea comunei Vlădeşti, pe care este amplasată staţia de asfalt proprietatea municipiului, de la 0,221 euro/mp/lună la 0,3 euro/mp/lună şi modificarea în consecinţă, a articolului 1 al HCL nr. 107/30 aprilie 2009.

(Petre Coman)

Leave a Response