|duminică, septembrie 20, 2020
  • Follow Us!

Firmele Vel Pitar şi Lactag Argeş au luat „caşcavalul” de 1 milion euro pentru a furniza lapte şi corn 

01708_c_400_300_16777215_0___images_stories_stiri_270504

• Pentru anul şcolar 2013-2014,

După mai mult de două luni de la începerea noului an şcolar, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat luna trecută contractele de furnizare produse în cadrul Programului „Laptele şi cornul” cu firmele Vel Pitar Vâlcea şi Lactag Argeş, valoarea totală a celor două contracte fiind de aproape 1 milion euro. Astfel, în cazul laptelui, contractul semnat de directorul general al Lactag Argeş, Adriean Asan Mic, prevede că furnizorul se obligă să distribuie produse lactate, având ca zonă de distribuţie grădiniţele de stat şi private (cu program normal de 4 ore) şi şcolile din învăţământul de stat şi privat cu clasele I-VIII din judeţul Vâlcea, pe perioada anului şcolar 2013-2014. Produsele lactate care urmează a fi livrate/zi de curs/preşcolar/elev, vor fi: produse de bază (lapte UHT şi lapte pasteurizat); produse derivate (iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir). Produsul derivat va fi furnizat într-o pondere lunară de maxim 33%. Transportul şi distribuţia produselor la şcolile şi grădiniţele de pe raza judeţului Valcea intră în sarcina prestatorului. Preţul contractului fără TVA, reprezentând preţul produsului, transportul şi distribuţia, este de circa 30 miliarde lei vechi, echivalent 673.500 euro şi corespunde preţului unitar de 0,61 lei/produs lactat/zi/elev. Avizele de însoţire a produselor lactate emise de furnizorul Lactag Argeş trebuie să indice denumirea completă a produselor lactate distribuite, precum şi cantitatea per unitate sau porţie, exprimată în mililitri sau grame şi se va menţiona numărul de zile şi numărul de copii pentru care se livrează cantităţile. Furnizorul trebuie să mai prezinte următoarele documente: centralizatorul produselor lactate pe localităţi, în conformitate cu graficul de distribuţie zilnic, bisăptămânal şi săptămânal; fişele tehnice ale produselor lactate furnizate, datate, semnate şi ştampilate atât de producătorul produselor lactate cât şi de furnizorul produselor lactate, care trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul”, în cazul în care acestea sunt prezente în copie (la sfârşitul fiecărui semestru); declaraţia furnizorului privind provenienţa produselor lactate, în original, conform fişelor tehnice. în declaraţia privind provenienţa produselor lactate trebuie să fie specificate numele si adresa producătorului de produse lactate, numărul autorizaţiei producătorului pentru schimburi intracom unita re, data de la care a obţinut această autorizaţie, numărul mărcii de sănătate (de identificare) şi data întocmirii declaraţiei (la sfârşitul fiecărui semestru); copia contractului de vânzare – cumpărare a produselor lactate încheiat între furnizorul şi producătorul produselor lactate. în cazul în care furnizorul nu este şi producătorul produselor lactate; centralizatorul avizelor emise de furnizorul produselor lactate, întocmit de către furnizor pe fiecare semestru, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în contract (la sfârşitul fiecărui semestru); situaţia procentuală, grupată pe localităţi.

În ceea ce priveşte produsul „corn”, Consiliul Judeţean Vâlcea a semnat cu directorul general al Vel Pitar, Valentin Jercăianu, contractul prin care se obligă să furnizeze şi să distribuie produse de panificaţie având ca zonă de distribuţie grădiniţele de stat şi private (cu program normal de 4 ore) şi şcolile din învăţământul de stat şi privat cu clasele I-VIII din judeţul Vâlcea, pe perioada anului şcolar 2013-2014. Produsele de panificaţie care urmează a fi livrate vor fi: produs de bază corn; produs derivat biscuiţi şcolari, cu respectarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi. Depozitarea produselor se va face în condiţii igienico-sanitare pentru asigurarea calităţii acestora, cu respectarea programului de distribuţie. Transportul şi distribuţia produselor la şcolile şi grădiniţele de pe raza judeţului Valcea intră în sarcina prestatorului. Preţul estimat al contractului fără TVA, reprezentând preţul produsului, transportul şi distribuţia, este de peste 12 miliarde lei vechi, echivalent 276.000 euro şi corespunde preţului unitar de 0,25 lei/produs de panificaţie/elev/zi. Facturile emise de furnizorul de produse de panificaţie trebuie să fie pe numele Consiliului Judeţean Vâlcea şi trebuie să indice denumirea completă a fiecărui produs precum şi greutatea conţinutului unităţii de facturare, preţul unitar şi valoare facturată. Greutatea conţinutului unităţii de facturare trebuie să fie exprimată în grame, după caz, aşa cum este exprimată în fişa tehnică a produsului facturat. În facturile referitoare la o anumită perioadă şcolară nu trebuie să fie incluse produsele care s-au furnizat în altă perioadă şi nici produse furnizate în cursul ambelor semestre de şcoală.

(Petre Coman)

Leave a Response