|joi, septembrie 24, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat modificarea actului constitutiv al SC Apavil SA 

APAVIL-DEBITE

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a avizat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea, să aprobe în adunarea generală a acţionarilor la SC Apavil SA Vâlcea actul constitutiv al operatorului regional. Modificările actului constitutiv al SC Apavil SA Vâlcea vizează următoarele: nu pot fi selectaţi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; eliminarea literei „c” a art. 18.4, având în vedere că, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, directorul general nu mai este şi preşedinte al consiliului de administraţie. Prin adresa nr. 27800 din 16 septembrie 2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr. 11638 din 16 septembrie, SC Apavil SA Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în adunarea generală a acţionarilor la SC Apavil SA Vâlcea, să aprobe modificarea actului constitutiv al societăţii. Conform prevederilor art. 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, consiliul judeţean exercită în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare particîpaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 în condiţiile legii. Actul constitutiv al SC Apavil SA Vâlcea a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 31 august 2012 dar nu a fost supus aprobării adunării generale a acţionarilor la SC Apavil SA Vâlcea. Potrivit prevederilor art. 12.3 din actul constitutiv, coroborate cu cele ale art. 2.2. din contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în AGA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37 din 28 februarie 2013, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. În conformitate cu prevederile art. 12.4. din acelaşi act constitutiv mai sus menţionat, coroborate cu cele ale art. 3 din contractul de mandat, în cazurile prevăzute la art. 12.3, respectiv în cazurile prevăzute la art. 2.2, adunarea generală extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

Leave a Response