|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

PSD Vâlcea îşi va muta sediul pe „strada partidelor”, în locul conservatorilor 

satra-tigani-21567334-1-500_500

 

Joi, 28 noiembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe închirierea spaţiului în suprafaţă de 107 mp, situat în strada Carol I (strada partidelor) nr. 30, bloc D6, parter, pentru sediul organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat Vâlcea, spaţiu în care a funcţionat în ultimii ani sediul PC Vâlcea. Dacă se aprobă, închirierea spaţiului pentru PSD Vâlcea se va face pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, în condiţiile de preţ prevăzute în fişa de calcul, respectiv 264 lei/lună. În inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, figurează spaţiul în suprafaţă de 107 mp, situat în strada Carol I nr. 30. Începând cu data de 1 decembrie 2001 spaţiul descris anterior a fost ocupat cu contract de închiriere de către Partidul Conservator. Având în vedere că, din luna martie 2011, Partidul Conservator nu a mai achitat chiria datorată conform contractului, a fost promovată în instanţă acţiunea pentru recuperarea debitelor restante, rezilierea contractului de închiriere nr. 1335/2010, evacuarea din spaţiu şi obligarea la plata chiriei până la data evacuării, acţiunea fiind admisă de Judecătoria Râmnicu Vâlcea prin sentinţa civilă nr. 5259 din data de 9 mai 2012. Împotriva acestei sentinţe, Partidul Conservator a declarat recurs, motivat de faptul că pe parcursul derulării procesului, acesta a achitat la zi atât chiria datorată, cât şi majorările de întârziere calculate, recursul fiind anulat ca netimbrat de către Tribunalul Vâlcea. Urmare a faptului că Sentinţa civilă nr. 5259/2012 a rămas irevocabilă prin respingerea recursului, prin procesul verbal de predare-primire încheiat în data de 18 ianuarie 2013, spaţiul respectiv a revenit în administrarea Consiliului Local al municipiului. Cu adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Ion Cîlea, în calitate de preşedinte al Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, a solicitat închirierea spaţiului descris mai sus, pentru desfăşurarea în bune condiţii, a activităţii organizaţiei judeţene a partidului. De asemenea, cu adresa înregistrată la Primăria Râmnicului în luna ianuarie a acestui an, Ionel Giuran, în calitate de preşedinte al Partidului Conservator – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, a solicitat utilizarea în continuare a acestui spaţiu pentru sediul organizaţiei judeţene a partidului. În ceea ce priveşte solicitarea Partidului Conservator – Organizaţia Judeţeană Vâlcea menţionăm că, întrucât reprezentanţii acestuia nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce au decurs din contractul de închiriere a spaţiului respectiv, aceştia nu mai erau îndreptăţiţi să-l utilizeze în continuare în baza unui contract de închiriere. Menţionăm că, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice. Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu într-o unitate administrativ-teritorială, închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice, urmând regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă.

(Petre Coman)

Leave a Response