Consiliul Local va rectifica bugetul şi va conferi titlul de „Cetăţean de onoare” inginerului Ioan Şahinian

luni, 28 octombrie 2013

• În cadrul unei şedinţe ordinare cu peste 25 de proiecte de hotărâri,

Luni, 28 octombrie, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 25 de proiecte de hotărâri sau rapoarte, plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: contul de execuţie a bugetului local la data de 30 septembrie 2013; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total de surse de finanţare pentru anul acesta; efectuarea unor plăţi din bugetul local; stabilirea redevenţei pentru bunurile aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate societăţii Apavil SA; redenumirea unor artere de circulaţie în municipiul Râmnicu Vâlcea; inventarierea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă medico-socială pentru persoanele vârstnice şi a documentaţiei de atribuire pentru concesionarea acestuia; trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui imobil, în vederea demolării; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a hotărârii nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului; aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic pentru învăţământul preuniversitar de stat - numărul şi structura personalului nedidactic pentru unităţile de învăţământ preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013-2014; modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii Ion Dumitrescu; desemnarea unui membru al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea ETA; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 183/32/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/13/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înfiinţarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a romilor; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/53/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile administrative de la Filarmonica Ion Dumitrescu şi Teatrul municipal Ariel; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecţionare a Imnului Municipiului; desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională; transmiterea în folosinţă, pe termen limitat, a unor bunuri mobile, pentru realizarea serviciului public de curăţire şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ; aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială, în ordinea de prioritate; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2013 de actualizare a componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; adoptarea unor măsuri necesare gestionării câinilor fără stăpân din municipiul Râmnicu Vâlcea; conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului lui Ioan Şahinian (inginer hidrotehnic).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe