Inspectorii ITM Vâlcea au aplicat 1.600 de sancţiuni în valoare de 130.000 euro

duminică, 15 septembrie 2013

• În primele 7 luni din acest an,

Recent, a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural Vâlcea în care au fost prezentate acţiunile organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea în primele 7 luni din acest an şi care au urmărit asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor la angajatorii care desfăşoară activităţi pe teritoriul judeţului Vâlcea, inclusiv atribuţiile generale şi specifice ale Inspecţiei Muncii în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de muncă Vâlcea au efectuat, în anul 2013, 652 de controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost identificate 1587 deficienţe, pentru toate deficienţele identificate au fost dispuse măsuri de remediere a acestora, cu termene de realizare. Au fost aplicate circa 1.600 de sancţiuni în valoare totală de 130.000 euro, dintre care 90 amenzi contravenţionale şi 1497 avertismente. Măsurile dispuse în controalele efectuate, referitoare la condiţiile de muncă, au vizat asigurarea unui iluminat artificial corespunzător, remedierea neetanşeităţilor instalaţiilor din sectoarele chimice în vederea reducerii noxelor (NH3 şi pulberi de var), efectuarea verificării periodice, întreţinerea şi remedierea defecţiunilor echipamentelor de muncă, montarea şi menţinerea, în funcţionare, a întrerupătoarelor pentru oprire de urgenţă pentru acţionarea acestora în orice situaţie de pericol grav şi iminent, asigurarea zonelor de trecere a lucrătorilor din sectoarele chimice, montarea capacelor la gurile de vizitare, realizarea verificării periodice, întreţinerii şi denocivizării EIP (măşti de gaze, mănuşi şi cizme electroizolante), utilizarea numai de cartuşe filtrante corespunzătoare, inventarierea tuturor clădirilor sau structurilor de rezistenţă a construcţiilor care prezintă un grad ridicat de deteriorare, efectuarea de determinări nedestructive privind capacitatea portantă a structurii de rezistenţă şi măsuri necesare pentru prevenirea prăbuşirii construcţiilor unde îşi desfăşoară activitatea lucrătorii, dotarea cu EIP corespunzător riscurilor existente şi asigurarea purtării acestuia pe toată durata programului de lucru, asigurarea împotriva căderii de la înălţime, aplicarea în sectoarele mecanice a măsurilor pentru asigurarea de pardoseli stabile şi nealunecoase, curăţarea sau igienizarea încăperilor ori clădirilor din sectoarele de producţie, reducerii pulberilor de orice fel prezente la locurile de muncă, asigurarea condiţiilor de curăţare şi igienizare a lucrătorilor, ventilaţia locurilor de muncă, dotarea cu truse medicale. Deficienţele constatate cu ocazia controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă au fost, în principal: neîncheierea, în formă scrisă, a contractului individual de muncă, utilizarea muncii zilierilor în afara cadrului legal stabilit de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, nerespectarea prevederilor privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, nerespectarea prevederilor legale privind compensarea muncii suplimentare şi a repausului săptămânal, nerespectarea prevederilor Legii 62/2011 a dialogului social, cu privire la negocierea, respectiv încheierea şi înregistrarea contractului colectiv de muncă, nerespectarea obligaţiei legale privind garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe ţară. În anul 2013, în judeţul Vâlcea au fost înregistrate 36 de accidente de muncă din care 2 accidente de muncă mortale şi 34 de accidente de muncă care au avut urmare incapacitate temporară de muncă, fiind cercetate de către inspectorii de muncă, un număr de 14 evenimente care s-au produs pe teritoriul judeţului şi care au avut, ca urmare, invaliditatea sau decesul lucrătorilor. Urmare analizei cauzelor producerii unor evenimente şi a controalelor efectuate, cele mai frecvente deficienţe întâlnite în desfăşurarea unor astfel de activităţi sunt: folosirea echipamentelor de muncă necorespunzătoare, lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă, neasigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor, utilizarea de lucrători sau de personal care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 la operaţii pentru care nu au avizul şi calificările necesare (lucrări de electricitate, toaletare arbori, lucru la înălţime etc.), faptul că nu sunt stabilite, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile în acest domeniu, nu este efectuată instruirea corectă, nu există instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, controlul medical nu este efectuat conform prevederilor legale la angajare şi periodic etc. La acest punct s-au dezbătut măsurile pe care angajatorii trebuie sa le asigure în perioadele cu temperaturi ridicate extreme şi posibilitatea colaborării cu instituţia prefectului pentru a se asigura schimbul de informaţii cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi informarea acestora asupra modului în care se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă. Prefectul Mircea Nadolu a precizat că este de acord şi va organiza această întâlnire în data de 20 septembrie 2013. În urma discuţiilor purtate a fost supusă la vot şi aprobată, în unanimitate, Hotărârea Colegiului privitoare la evenimente de muncă cercetate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe