|miercuri, octombrie 21, 2020
  • Follow Us!

ETA va trece la ridicarea masinilor abandonate 

• După ce propunerea a fost votată în Consiliul Local,

Societatea ETA va trece la ridicarea maşinilor abandonate din Râmnicu Vâlcea

La finele anului trecut, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat propunerea de delegare către societatea ETA SA a activităţii privind ridicarea, depozitarea şi valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea. În bugetul local pe anul 2013 vor fi prevăzute sumele necesare achiziţionării unui autovehicul special pentru realizarea de către ETA SA, al cărei acţionar unic este municipiul Râmnicu Vâlcea, a acestor servicii. De asemenea, consilierii locali au aprobat regulamentul privind identificarea, ridicarea, depozitarea şi valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Coordonarea activităţii de identificare, ridicare, depozitare şi valorificare a vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului se va realiza de către Poliţia Locală a municipiului prin agenţi constatatori, nominalizaţi prin dispoziţie a primarului. Taxele sau tarifele ocazionate cu prestarea acestor servicii vor fi aprobate prin hotărâre a consiliului local, în baza unei analize economico-financiare realizată de către ETA SA, societate care realizează această activitate. Valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân se va realiza de către ETA SA, printr-o reglementare proprie ce va avea la bază un regulament. În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, autorităţile administraţiei publice locale iau masuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public.

Această activitate a fost reglementată la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Dispoziţia primarului nr. 1318 din 21 februarie 2005, prin care a fost aprobat regulamentul privind identificarea, ridicarea, depozitarea şi valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea. De asemenea, prin Dispoziţia primarului nr. 3423 din 9 septembrie 2009, a fost desemnată o persoană din cadrul Direcţiei Administrării Domeniului Public, care să urmărească modul de aplicare a Legii 241/2002 şi să îndeplinească atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 156/2003.

Luând în considerare faptul că de la data emiterii dispoziţiilor amintite şi până în prezent s-au produs modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului şi ţinând seama de modificările actelor normative aplicabile în cauză precum şi de prevederile din Legea 155/2010, a poliţiei locale, prin care aceasta aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor abandonate şi având în vedere faptul că activitatea de blocare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiu, în vederea ridicării, a fost concesionată către ETA SA, era necesară aprobarea unui nou regulament privind identificarea, ridicarea, depozitarea şi valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea.

(P.C.)

Leave a Response