|duminică, octombrie 25, 2020
  • Follow Us!

Primăria a lansat în dezbatere proiectul privind închirierea infrastructurii de iluminat public 

Primăria a lansat în dezbatere proiectul privind închirierea infrastructurii de iluminat public

Prin hotărârea nr. 206/30.07.2010, Consiliul Local a aprobat condiţiile de transfer a infrastructurii sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Vâlcea, închieindu-se în acest scop contractul de vânzare-cumpărare înregistrat la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 34283/04.11.2011. Potrivit prevederilor Contractului de vânzare-cumpărare mai sus menţionat, transferul dreptului de proprietate asupra infrastructurii sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Vâlcea, urma să fie realizat eşalonat, pe măsura achitării de către municipiu a contravalorii instalaţiilor, astfel încât acţiunea de preluare a infrastructurii respective, a fost finalizată în data de 29.06.2012. Întrucât până la data preluării în proprietate de către municipiu a stâlpilor de iluminat public, o parte dintre aceştia fuseseră închiriaţi de către SC CEZ DISTRIBUȚIE unor agenţi economici pentru a fi folosiţi ca suport al benerelor şi panourilor publicitare, ulterior preluării acestora de către municipiu, au fost depuse solicitări către Primăria municipiului, de închiriere a unei părţi din stâlpii de iluminat, în vederea exploatării lor în scop publicitar.

În conformitate cu prevederile art 14. din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, închirierea bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local, prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Faţă de cele mai sus prezentate, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Râmnicului supune atenţiei elaborarea unui proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a infrastructurii sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Vâlcea, la preţul minim de pornire de 55 lei/stâlp/lună fără TVA.
La finele anului trecut, tot Primăria Râmnicului a iniţiat un proiect privind stabilirea taxei pentru utilizarea temporară a stâlpilor de iluminat public din municipiul Râmnicu Vâlcea, ca suport pentru reţelele de telecomunicaţii (CATV, telefonie fixă, internet, transmisii date). Prin hotărârea nr. 39/24.02.2010 privind realizarea retelelor de comunicatii prin cablu aşa cum a fost ea modificată prin hotărârea nr. 307/28 oct. 2010, Consiliul Local a stabilit unele măsuri pentru îmbunătăţirea aspectului general al municipiului, prin eliminarea oricăror elemente generatoare de disconfort vizual, respectiv a cablurilor de reţele supraterane existente pe stâlpii electrici. Astfel în perimetrul urban, delimitat la nord de Pasarela Nord, la est de Calea Bucureşti, la vest de străzile situate la vest de Calea lui Traian şi la sud de sensul giratoriu de la intersecţia Căii lui Traian cu strada Ștrandului, noile reţele de comunicaţii prin cablu se vor realiza numai în canalizaţii subterane amplasate în zona spaţiilor verzi şi trotuarelor, iar operatorii de comunicaţii prin cablu care operează sau posedă reţele desfăşurate în acest perimetru, aveau obligaţia ca în termen de maximum doi ani de zile, de la data adoptării hotărârii, să reinstaleze reţelele respective în canalizaţii subterane.

O primă măsură adoptată de autoritatea publică locală pentru eliminarea cablurilor aeriene existente pe stâlpii de iluminat public situaţi de-a lungul arterei principale ce străbate municipul de la Nord la Sud, respectiv Calea lui Traian, a fost realizarea, în cadrul obiectivului de investiţii”Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian” ce s-a derulat în municipiu, cu finanţare din bugetul local, a reţelei NETCITY, fapt ce a permis, după recepţionarea acesteia, instalarea în subteran, a majorităţii reţelelor de comunicaţii prin cablu, amplasate aerian, pe stâlpii de iluminat public de pe Calea lui Traian, acţiunea fiind în derulare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/30 iulie 2010 s-a aprobat preluarea în proprietatea municipiului a infrastructurii sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Vâlcea, în baza acesteia fiind încheiat Contractul de vânzare-cumpărare înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 34283/04.11.2011, între SC CEZ Distribuţie SA şi Municipiul Râmnicu Vâlcea, astfel încât stâlpii destinaţi exclusiv iluminatului public de pe raza municipiului, sunt la această dată în proprietatea municipiului.

Având în vedere că până la această dată operatorii de comunicaţii prin cablu care operează sau posedă reţele desfăşurate pe stâlpii destinaţi exclusiv iluminatului public, situaţi în perimetrul delimitat prin HCL nr. 307/28 oct. 2010 nu au procedat la reinstalarea acestor reţele în canalizaţii temporare şi ţinând cont de faptul că infrastructura sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Vâlcea aparţine proprietăţii publice a municipiului, se impune ca pentru utilizarea acestei infrastructuri ca suport pentru reţelele de telecomunicaţii (CATV, telefonie fxă, internet, transmisii date), operatorii de comunicaţii prin cablu care operează sau posedă reţele desfăşurate pe stâlpii proprietatea municipiului, să achite o taxă de utilizare/stâlp, pentru fiecare circuit. Ținând seama de importanţa deosebită a acestor reglementări, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, primăria supune atenţiei elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea următoarelor: prelungirea termenului stabilit prin articolul 2 al hotărârii nr. 39/24.02.2010 privind realizarea retelelor de comunicatii prin cablu aşa cum a fost ea modificată prin hotărârea nr. 307/28 oct. 2010, pentru reinstalarea reţelelelor desfăţurate pe raza municipiului, în perimetrul delimitat conform art. 1 alin. 1 din hotărârea mai sus menţionată, cu 24 de luni; încheierea unui contract între municipiul Râmnicu Vâlcea şi operatorii de comunicaţii prin cablu care deţin la data adoptării acestei hotărâri, reţele desfăşurate pe stâlpii proprietatea municipiului, privind utilizarea infrastructurii sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din Municipiul Râmnicu Vâlcea, ca suport pentru reţelele de telecomunicaţii (CATV, telefonie fxă, internet, transmisii date), taxa de utilizare pentru fiecare circuit fiind de 3,45 lei/stâlp/lună fără TVA.

Leave a Response