|vineri, octombrie 23, 2020
  • Follow Us!

Costi Rădulescu şi Florinel Butnaru, înlocuiţi cu Laurenţiu Popa (PSD) şi Tiberiu Georgescu (PP-DD) 

• În cadrul primei şedinţe din acest an a CJ Vâlcea,

Costi Rădulescu şi Florinel Butnaru, înlocuiţi cu Laurenţiu Popa (PSD) şi Tiberiu Georgescu (PP-DD)

Joi, 31 ianuarie 2013, este programată prima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea din acest an, şedinţă care are pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotărâri sau informări plus punctul “Diverse”. Astfel, pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele propuneri: informare privind eficienţa activităţii desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea în cursul trimestrului IV 2012; raport anual privind eficienţa activitătii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea în cursul anului 2012; planul strategic referitor la eficienţa activităţii ce va fi desfăşurată de IPJ Vâlcea şi indicatorii de performantă minimali pentru anul 2013; încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al lui Constantin Rădulescu; validarea mandatului de consilier judeţean al lui Laurenţiu Popa, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al lui Florinel Butnaru; validarea mandatului de consilier judeţean al lui Tiberiu Octavian Georgescu, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport; rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul 2012; acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de funcţionare şi al secţiunii de dezvoltare, înregistrate la data de 31 decembrie 2012; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumutului intern, pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012; modificarea poziţiei nr. 31 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011; aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie pentru returnare avans în valoare de 3,87 milioane de lei; utilizarea unei sume din excedentul înregistrat în anii anteriori, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013; nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2013; stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda, exprimată în natură, pentru anul 2013; aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pe anul 2013; asocierea Judeţului Vâlcea cu Municipiul Drăgăşani şi oraşul Bălceşti, în vederea realizării de parcuri industriale; aprobarea asocierii Teatrului Anton Pann Râmnicu Vâlcea cu alte instituţii de cultură, în vederea constituirii Asociaţiei ASSITEJ România – Asociaţia Internaţională de Teatru pentru Copii şi Tineret; aprobarea asocierii Teatrului Anton Pann Râmnicu Vâlcea cu alte instituţii de cultură, în vederea constituirii Asociaţiei UNIMA România – Uniunea Internaţională de Teatru cu Păpuşi şi Marionete; închirierea unor spaţii în suprafaţă de 58 mp, situate la etajul III, în imobilul “Centrul Militar Judeţean”, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, către Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, filiala judeţeană Vâlcea; încetarea calităţii de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, a lui Valerian Popescu; modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea; modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea.

Leave a Response