|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului vrea să cumpere 8 autobuze noi pentru ETA cu suma de 1,1 milioane lei 

• După ce a declinat oferta de 30 maşini second-hand,


Primăria Râmnicului vrea să cumpere 8 autobuze noi pentru ETA cu suma de 1,1 milioane lei

În cursul acestei săptămâni, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe propunerea de achiziţionare a 8 autobuze noi de către societatea ETA, printr-un contract de leasing. Pentru plata avansului convenit la încheierea contractului de leasing se va utiliza suma de 1,1 milioane de lei alocată societăţii ETA prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2012 pentru achiziţionarea a 30 de autobuze, sumă neconsumată până la această dată. Achiziţionarea autobuzelor se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Rata contractului de leasing se va suporta din bugetul local al municipiului, prin majorare anuală, în trimestrul I al fiecărui an pentru anul în curs, a capitalului social al ETA, până la finalizarea contractului.

Mai spunem că ETA utilizează dintre cele 38 de autobuze existente în prezent în parcul auto, doar 23 de autobuze care pot satisface cerinţele unui transport civilizat. Restul de 15 autobuze sunt marca RDT şi UDM depăşite moral şi fizic, fiind construite între anii 1991-1996, confortul pe care îl asigură acestea fiind deficitar. Aceste 15 autobuze au durata de serviciu realizată şi norma de casare îndeplinită, nu asigură condiţii de transport civilizate pentru călători, fiind dotate cu motoare non-Euro, aceasta constituind un factor însemnat de poluare chimică şi fonică. Structura de rezistenţă a acestor autobuze este îmbătrânită şi ţinând cont de durata de serviciu stabilită de legiuitor, menţinerea acestor autobuze în exploatare este posibilă numai cu creşterea accentuată a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, dar şi cu riscuri majore privind sistemele care concură la siguranţa circulaţiei. De asemenea şi dispariţia furnizorilor de piese pentru aceste tipuri de autobuze creează mari dificultăţi în asigurarea mentenanţei lor. “Necesarul de autobuze pentru executarea actualului program de transport cu asigurarea traseelor municipale şi judeţene existente şi pentru un eventual nou traseu judeţean din 2013 este de minim 53-55 autobuze în condiţiile asigurării unui coeficient tehnic optim de utilizare a parcului de 75%-80%, care să permită desfăşurarea unui proces de mentenanţă în scopul asigurării stării tehnice corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice.

Dotarea parcului auto de la ETA este justificată şi de faptul că licenţele de transport pe traseele judeţene expiră în luna mai 2013. Din analiza criteriilor de evaluare şi punctare pentru procedura de licenţiere a traseelor judeţene se observă că anul de fabricaţie este hotărâtor pentru obţinerea licenţelor. În condiţiile parcului auto de la acest moment, ETA nu va putea obţine în anul 2013 noi licenţe de transport pentru traseele judeţene. ETA propune achiziţionarea a 8 autobuze noi sub forma unui leasing financiar, cu plata în rate pe o perioada de 5-7 ani, solicitând susţinere financiară din partea acţionarului unic de majorare de capital social prin aport în numerar. Aceste majorări de capital se vor realiza prin alocări bugetare anuale până la finalizarea plăţii tuturor ratelor de leasing stabilite prin contractul de leasing”, menţionează viceprimarul Ion Gigi Matei.

(Petre Coman)

Leave a Response