|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

În data de 3 octombrie se va afla numărul de semnături necesare candidaţilor independenţi 

• Calendar electoral

În data de 3 octombrie se va afla numărul de semnături necesare candidaţilor independenţi 

Ziarul de Vâlcea vă ţine la curent cu toate activităţile impuse de lege pentru pregătirea alegerilor parlamentare. Luni 1 octombrie sunt prevăzute următoarele :
-În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 1 octombrie 2012 (Art. 16 alin. (2)) Descriere acţiune: Alegerea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Judecătorii biroului electoral de circumscripţie. Mod de realizare: Prin vot secret.
– În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 1 octombrie 2012 (Art. 16 alin. (4)) Descriere acţiune: Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Autoritatea Electorală Permanentă. Mod de realizare: Prin hotărâre
Iar miercuri, 3 octombrie, este o altă zi importantă pentru competitorii politici :

-În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 3 octombrie 2012 (Art. 21 alin. (1)) Descriere acţiune: Formularea de contestaţii privind modul de formare şi componenţa biroului electoral de circumscripţie. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi. Mod de realizare: În scris.
– În cel mult 48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripţie, cel mai târziu la data de 3 octombrie 2012 (Art. 26^1) Descriere acţiune: Comunicarea către birourile electorale de circumscripţie a numărului minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, respectiv Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru biroul electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Mod de realizare: În scris.
– În termen de 48 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 3 octombrie 2012 (Art. 17 alin. (1) lit. k)) Descriere acţiune: Aducerea la cunoştinţă publică a numărului de alegători înscrişi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Biroul electoral de circumscripţie. Mod de realizare: Prin orice mijloc de comunicare.
 

Leave a Response