|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Calendar electoral parlamentar 

Calendar electoral parlamentar

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1), cel mai târziu la data de 11 octombrie 2012 (Art. 35 alin. (6)) Descriere acţiune: Formularea de contestaţii privind înregistrarea semnelor electorale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Orice persoană. Mod de realizare: În scris.

– În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de 13 octombrie 2012 (Art. 35 alin. (6)) Descriere acţiune: Soluţionarea contestaţiei privind înregistrarea semnelor electorale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Tribunalul Bucureşti. Mod de realizare: Prin hotărâre definitivă.

– În cel mult 24 de ore de la pronunţare, cel mai târziu la data de 14 octombrie 2012 (Art. 35 alin. (6)) Descriere acţiune: Comunicarea către părţi şi Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost soluţionată contestaţia. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Tribunalul Bucureşti. Mod de realizare: În scris.

Leave a Response