|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Un fost director de la AVAS va fi numit administrator special la OLTCHIM 

• Ultimele pregătiri pentru privatizare

Un fost director de la AVAS va fi numit administrator special la OLTCHIM

Recent, Remus Vulpescu, directorul general al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), a recunoscut oficial că societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea va intra în administrare specială în vederea privatizării. Acelaşi lucru a fost recunoscut şi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, care a mai spus că Executivul a aprobat miercuri, 27 iunie 2012, intrarea SC Oltchim SA în administrare specială. De asemenea, Remus Vulpescu a spus că intenţionează să privatizeze SC Oltchim SA la pachet cu Arpechim Piteşti, primind de la OMV Petrom un acord de principiu în acest sens. Conducerea OPSPI estimează că la mijlocul lunii iulie va fi instalat noul administrator special de la SC Oltchim SA, în persoana lui Toma Costreie. Acesta a fost director general adjunct al AVAS, în cadrul Direcţiei Generale Juridice, iar în prezent lucrează la Ministerul de Finanţe.

Însă, după puţin timp de la apariţia acestor informaţii publice, Vasile Măndică, directorul economic de la SC Oltchim SA, a remis următorul comunicat de presă: “Urmare a apariţiei în presă a informaţiilor cu privire la intrarea SC Oltchim SA în procedură de administrare specială în vederea privatizării, conducerea societăţii informează acţionarii şi publicul investitor că, până la această dată, nu a primit nici o înştiinţare oficială din partea acţionarului majoritar, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, referitoare la declanşarea acestei proceduri şi numirea administratorului special”. Administrarea specială înseamnă analizarea situaţiei companiei şi găsirea unor mecanisme financiare prin care să fie rezolvată situaţia dificilă a combinatului, plata salariilor restante şi găsirea lichidităţilor care să susţină producţia. Potrivit Legii nr. 137 din 2002, administrarea specială în perioada de privatizare se instituie la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine un pachet majoritar de acţiuni şi la filialele acestora aflate în proces de privatizare, prin ordin al ministrului instituţiei publice implicate sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale. Pe perioada administrării speciale, se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii comerciale de către instituţia publică implicată, constând în obligaţia societăţii comerciale de a efectua toate plăţile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităţi, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de aceasta şi administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare.

Procedura de administrare se va face în baza unui mandat acordat de Ministerul Economiei

Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societăţii comerciale de către un administrator special, în baza unui mandat acordat de către instituţia publică implicată, în cazul nostru Ministerul Economiei. Mandatul acordat de instituţia publică implicată va stabili modul de administrare şi gestionare a societăţii comerciale, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare. În funcţie de situaţia economico-financiară şi de strategia de privatizare care urmează să fie aplicată pentru fiecare societate comercială, în mandat se vor specifica şi măsurile excepţionale care trebuie luate la societatea comercială în perioada premergătoare anunţului de ofertă, cu referire la următoarele: divizări, fuziuni sau vânzări de active; aplicarea unor programe de restructurare cu sau fără reducere de personal; externalizări sau transferuri de activităţi şi active cu caracter social; conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile; respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii; orice alte măsuri care duc la sporirea atractivităţii societăţilor comerciale la privatizare.

De la data instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, la societatea comercială se aplică următoarele măsuri excepţionale: creditorii bugetari, la solicitarea administratorului special, vor ridica toate sarcinile care grevează asupra activelor societăţii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul creşterii atractivităţii la privatizare, iar sumele încasate din vânzarea activelor se distribuie proporţional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea legii; creditorii bugetari vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societăţii comerciale şi nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri (aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi instituţiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor). Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în situaţia unei privatizări finalizate, sau la data stabilită prin ordin ori prin decizie. Fac excepţie de la aplicarea prevederilor Codului de procedură fiscală, sumele de rambursat de la bugetul de stat către societăţile comerciale pentru care s-a declanşat procesul de privatizare prin publicarea ofertei de vânzare, pe perioada administrării speciale, în limita sumelor reprezentând drepturi salariale cuvenite angajaţilor şi contravaloarea utilităţilor. De la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor mandatul administratorilor societăţii comerciale, aleşi la propunerea instituţiei publice implicate, încetează de drept.

(Petre Coman)

Leave a Response