|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Nereguli grave la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

O echipă de control a CAS Vâlcea a găsit:

Nereguli grave la Spitalul Judeţean de Urgenţă

În baza ordinului comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 530/172/30 mai 2012, o echipă mixtă de control, condusă de dr. Gheorghe Botic şi ec. Teodora Cheran (de la CAS Vâlcea), a efectuat mai multe verificări la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea. În perioada de desfăşurare a controlului, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a fost asigurată de Georgeta Sălişte – manager, Mihăiţă Creţulescu – director financiar-contabil şi Letiţia Badea – director medical. Concret, în urma acestor controale, echipa a ajuns la următoarele concluzii: nu s-au respectat prevederile art. 1 si art. 5 din Ordinul nr. 1.100 din 14 octombrie 2005 şi anume “începând cu data de 1 ianuarie 2006 unităţile sanitare publice vor elibera un decont de cheltuieli pacienţilor, pentru valoarea serviciilor medicale acordate”, respectiv “decontul de cheltuieli pe pacient externat se întocmeşte în trei exemplare, din care un exemplar se înmânează pacientului, unul rămâne anexat la foaia de observaţie, iar un exemplar se transmite şi se păstrează la compartimentul financiar-contabil”; se eliberează prescripţii medicale de către medicii de familie pacienţilor internaţi în spital; nu se eliberează prescripţiile medicale la externarea pacienţilor din spital, aşa cum se prevede Ordinul MS/CNAS nr. 1723/950/2011 şi anume “prescripţia medicală eliberată de medicii din spital la externarea bolnavului cuprinde medicaţia pentru maximum 30 de zile”, ci cu o zi înaintea acesteia; se eliberează prescripţii medicale de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului pacienţilor internaţi în spital; se eliberează prescripţii medicale de către medicul curant pacienţilor internaţi în spital; nu există concordanţă totală între prescripţiile medicale din FOCG-uri (Foaia de Observaţie Clinică Generală) şi eliberarea medicamentelor din farmacia spitalului, conform condicilor de medicamente şi nici între prescripţiile medicale din FOCG-uri şi ceea ce se scrie în condicile de medicamente; pentru 11 FOCG-uri, din cele 162 verificate, nu exista concordanţă între datele din FOCG-uri şi criteriile de internare, criteriul de internare fiind urgenţa. Ca urmare a acestor aspecte depistate, echipa de control a dispus luarea următoarele măsuri de către conducerea Spitalului Judeţean Vâlcea: se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1.100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite; se vor elibera prescripţii medicale numai la externarea pacienţilor din spital; prescripţiile medicale din FOCG-uri se vor scrie întocmai în condicile de medicamente; Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va retransmite la Școala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDSB) cele 11 FOCG-uri pentru care nu există concordanţă între datele din FOCG-uri şi criteriile de internare, criteriul de internare fiind urgenţa, ca “Anulat”, conform prevederilor legale în vigoare, iar în continuare se vor respecta criteriile de internare pentru cazurile de spitalizare continuă.

Reţete eliberate “după ureche” de către unii medici

“După efectuarea, la nivelul CAS Vâlcea, a interogării bazei de date din SIUI cu privire la reţetele prescrise pentru pacienţi internaţi în regim de spitalizare continuă pe perioada internării, pentru lunile februarie şi octombrie 2011 şi luna martie 2012, s-a constatat că sunt 150 de astfel de cazuri pentru luna februarie 2011, 112 pentru luna octombrie 2011 şi 128 pentru luna martie 2012. Dintre acestea au fost verificate FOCG corespunzătoare unui eşantion de cel puţin 10%, respectiv 39 de FOCG-uri. În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele: pentru 23 de FOCG-uri au fost eliberate prescripţii medicale de către medici de familie; pentru 16 FOCG-uri au fost eliberate prescripţii medicale de către medici specialişti. Având în vedere situaţia creată (existenţa acestor reţete), pentru FOCG-urile respective au fost verificate şi condicile de medicamente aferente. Neavând acces la prescripţiile medicale eliberate de către medicii de familie, din cauza timpului scurt de efectuare a acţiunii de control, şi consultând, pentru medicii specialişti exemplarul al treilea al prescripţiilor medicale, puţin lizibil, am procedat la interogarea, din nou, a bazei de date din SIUI, de această dată cu privire la medicamentele prescrise de către medicii de familie şi medicii specialişti pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă. Am constatat astfel că, în cazul medicilor de familie, medicamentele prescrise pe reţete sunt fie medicamente recomandate de către medicul curant din spital, în FOCG şi care nu au fost eliberate din farmacie, fie sunt medicamente pe care pacientul le folosea pentru afecţiuni cronice, altele decât cele pentru care a fost internat. În cazul medicilor specialişti s-au constatat următoarele: au fost cazuri în care reţetele au fost eliberate pacienţilor în penultima zi de internare şi nu în ultima zi aşa cum ar fi fost corect, medicii respectivi afirmând, în notele de relaţii date în timpul controlului, fie că ┬½internarea pacienţilor a fost prelungită cu 24 de ore faţă de data prognozată anterior pentru consolidare terapeutică finală┬╗, fie că reţeta a fost eliberată astfel pentru ┬½că în ziua externării pacientului medicul avea program de lucru în ambulatoriul de specialitate, iar pacientul dorea să plece acasă la prima oră a dimineţii”; alte cazuri în care reţetele au fost eliberate de către medicii specialişti din ambulatoriul de specialitate al spitalului, medicii respectivi afirmând, în notele de relaţii date în timpul controlului, că ┬½nu ştiau că aceştia sunt internaţi┬╗ sau că ┬½au prescris reţeta pentru că nu există în farmacia spitalului medicamentul respectiv┬╗; un caz în care consultaţia pacientului a fost consemnată de către medicul specialist din ambulatoriul de specialitate al spitalului în FOCG a acestuia, dar i-a eliberat reţeta motivând, în nota de relaţii dată în timpul controlului, că ┬½nu cunoştea că nu trebuia să procedeze în acest fel┬╗; două cazuri în care datele de eliberare ale reţetelor de către medic au fost greşit operate de către farmacie, în SIUI, iar datele din reţete ne arată că acestea au fost corect eliberate, pacienţii nefiind la acea dată internaţi în spital”, se mai afirmă printre altele în nota de control a Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response