Finanţele i-au scos la vânzare un teren lui Catrinescu de la SC Credit Promo SRL

joi, 26 iulie 2012

Finanţele i-au scos la vânzare un teren lui Catrinescu de la SC Credit Promo SRL

Omul de afaceri vâlcean Gabriel Catrinescu (fost candidat UNPR la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea) are probleme cu... Finanţele. Firma acestuia, SC Credit Promo SRL, are o datorie semnificativă la bugetul de stat. Astfel, DGFP Vâlcea - Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii face cunoscut că în ziua de 3 august 2012, ora 12,00, la sediul DGFP Vâlcea,din localitatea Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ţine prima licitaţie publică pentru vânzarea bunului imobil sechestrat prin procesul verbal de sechestru nr. 27861/08.05.2012, proprietate a debitorului SC CREDIT PROMO SRL cu domiciliul fiscal, în judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, str. Mihai Eminescu, nr. 22, bl. B12, sc. C, ap. 2, parter, cod de identificare fiscală 10676302, în Dosarul de executare nr. 324/8798/13563/20426/2012. 
Preţul de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) pentru acesta este: teren arabil în suprafaţă de 2.360 mp situat în intravilanul municipiului Râmnicu-Vâlcea, Calea Vacilor, tarlaua 103, parcela 2517/128, nr. cadastral 12152, înscris în cartea funciară 45035, preţul de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) 73.750 lei.

Operaţiunile de vânzare intră sub incidenţa prevederilor art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul FIscal, cu modificările si completările ulterioare, şi pct. 37, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din punct de vedere al TVA.
Asupra bunului care face obiectul publicaţiei de vânzare nu sunt înregistrate drepturi reale şi sarcini ale altor creditori.

În anuţul privitor la vânzarea terenului se mai arată: “Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie .
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până la 02.08.2012 , ora 12, ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO43TREZ6715067XXX005169 deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Râmnicu-Vâlcea, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC, pentru persoanele fizice - copie de pe actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din OG nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pe baza documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie la locul fixat în acest scop.
Publicaţia de vânzare va fi afişată în data de 20.07.2012.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon: 0250.737.777 - interior 2028.ÔÇ£

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe