|luni, iunie 27, 2022
  • Follow Us!

DSP Vâlcea încearcă să bage sub preş gunoiul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

DSP Vâlcea încearcă să bage sub preş gunoiul Spitalului Judeţean de Urgenţă

Petre Coman

O comisie de control a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, instituţie condusă de directoarea Maria Murăruş, a verificat recent activitatea de la Spitalul Judeţean Vâlcea, însă această comisie nu a găsit mari abateri şi ilegalităţi la această unitate sanitară. Acest “fapt” al celor de la DSP Vâlcea este de-a dreptul jignitor pentru orice pacient care a avut neşansa să treacă prin acest spital, pentru că se vede cu ochiul liber mizeria, neglijenţa unor medici, slaba dotare cu aparatură, mafia medicamentelor şi furtul sistematic care se practică aici. Potrivit acţiunii de “evaluare şi control” a DSP Vâlcea, s-au verificat aparatele de urgenţă din secţiile medicale ale SJU, iar la momentul controlului acestea erau dotate în procent de 70% din baremul minim prevăzut, cu mici variaţii între diferitele secţii. Astfel, s-a constatat că s-a urmărit asigurarea asistenţei medicale de urgenţă a pacienţilor internaţi deşi medicaţia zilnică, conform prescripţiilor medicului curant, nu s-a putut asigura decât într-o proporţie foarte mică. “La contractul de furnizare servicii medicale spitaliceşti încheiat de SJU Vâlcea cu CAS, nu era anexată lista de medicamente şi materiale sanitare. La solicitarea noastră, s-a pus la dispoziţie lista de medicamente şi materiale sanitare utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor (denumirii comune internaţionale – n.r.) care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical. În urma verificărilor, s-a constatat că aceste medicamente (în număr de 54) şi materiale sanitare (în numar de 11) se regăsesc în PAAP (programul anual al achiziţiilor publice – n.r.). Dar numărul de medicamente şi materiale sanitare achiziţionate conform PAAP şi utilizate în spital este mult mai mare. Referitor la atribuirea contractelor de achiziţii publice, s-a constatat că sunt respectate prevederile privind desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare. Asfel, în funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli şi a PAAP, în anul 2011 s-au organizat licitaţii deschise în SEAP, negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (pentru articolele necesare de urgenţă şi neachiziţionate anterior), precum şi trei achiziţii directe pentru secţia OG după preluarea în septembrie 2011 a fostului Spital Obstetrică şi Ginecologie Vâlcea de către SJU Vâlcea (medicamente şi materiale sanitare care nu erau prevăzute în PAAP al Spitalului Judeţean de Urgenţă a căror valoare era sub 15.000 euro). La începutul anului 2012 s-a demarat procedura de licitaţie deschisă prin anunţul de intenţie publicat în SEAP, conform prevederilor legale. De la 1 ianuarie 2012 şi până în prezent, aprovizionarea spitalului cu medicamente şi materiale sanitare s-a făcut pe baza actelor adiţionale la contractele încheiate in 2011, iar pentru medicamentele de urgenţă care nu au fost prevăzute în licitaţia deschisă, s-a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. La nivelul SJU Vâlcea se întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice la sfârşitul fiecărui an pe baza referatelor de necesitate primite de la medicii şefi de secţie. Pentru articolele necesare de urgenţă şi epuizate din stoc, medicii-şefi de secţie întocmesc lunar sau la nevoie referate de necesitate înaintate spre aprobare conducerii spitalului, urmând ca personalul farmaciei să completeze comenzile pentru achiziţionarea acestora cu respectarea prevederilor contractuale. În urma verificărilor, s-a constatat că facturile emise corespund comenzilor întocmite. S-au verificat prin sondaj comenzile întocmite pentru medicamente şi materiale sanitare din cursul anilor 2011 şi 2012 precum şi contractele corespunzătoare acestora, constatându-se respectarea prevederilor contractuale (termene de livrare, produse) pentru toate comenzile verificate”, se arată în raportul DSP Vâlcea.

Consiliul Etic al spitalului a primit 9 sesizări privind unele nereguli

Dr. Narcisa Ionaşcu Ispas şi Camelia Vîlsan, din partea comisiei de control a DSP Vâlcea, au mai menţionat în cadrul raportului privind activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă următoarele: “Toate medicamentele şi o parte din materialele sanitare sunt depozitate în farmacia spitalului, recepţia cantitativă şi calitativă fiind făcută de către personalul sanitar al acesteia. Se verifică existenţa certificatelor de calitate, a prospectelor în limba română, a termenelor de garanţie, precum şi concordanţa dintre cantităţile din factura şi cele recepţionate. Se întocmesc NIR-uri (notă intrare recepţie – n.r.) în baza facturilor. Eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare din farmacie se face pe bază de condică de prescripţii medicale, întocmită de medicul curant cu aprobarea medicului şef de secţie. Farmacia este dotată cu un sistem informatic performant, care permite introducerea tuturor datelor ce fac obiectul activităţii acesteia şi păstrarea evidenţelor necesare. La momentul controlului, în UPU (unitate primiri urgenţe – n.r.) se asigura aprovizionarea cu trombolitic (produsul Streptase), existând în stoc 9 fiole. S-au verificat fişele individuale de urgenţă întocmite la nivelul UPU în concordaţă cu registrul de consultaţii din UPU. Pentru perioada anului 2011 în toate cazurile din UPU identificate ca beneficiind de tratament trombolitic s-a respectat indicaţia de tratament trombolitic raportat la diagnostic şi investigaţiile efectuate pacientului. În toate aceste cazuri, indicaţia de tratament trombolitic a fost făcută de medicul cardiolog de gardă în urma consultului de specialitate. Pentru perioada 1 ianuarie 2012 până în prezent, nu s-a identificat nici un caz care să fi beneficiat prin UPU de tratament trombolitic, deşi s-a asigurat aprovizionarea UPU cu medicaţie trombolitică pe toată această perioadă. S-a decis în această situaţie verificarea cazurilor prezentate în această perioadă diagnosticate cu IMA (infarct miocardic acut – n.r.). Majoritatea cazurilor diagnosticate prin consultul cardiologic de specialitate cu IMA sunt transferate la nivelul Secţiei de Cardiologie a SJU, compartimentul terapie intensivă coronarieni. O mică parte din cazuri sunt consemnate ca fiind transferate cu diagnosticul de STEMI (registrul român pentru infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment – n.r.) la clinici de specialitate din Bucureşti dar fără a fi consemnat în fişa individuală de urgenţă indicaţia sau administrarea tratamentului trombolitic. Consiliul etic s-a constituit la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă prin Decizia nr. 1/2007 si a fost reorganizat ulterior prin în anii 2010 şi 2012. Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1209/2006, consiliul se întruneşte lunar şi la nevoie, la sesizarea unui pacient sau aparţinător, a unui cadru medical sau a oricărei persoane care consideră că i-au fost încălcate drepturile pentru analizarea şi soluţionarea faptelor sesizate de petenţi. S-au înregistrat un număr de 9 sesizări soluţionate conform reglementărilor în vigoare. Având în vedere adresa Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Control din data de 6 iunie 2012 de completare a obiectivelor prevăzute în tematica acestei acţiuni de control s-a verificat situaţia medicamentelor menţionate în adresă. De asemenea, s-a verificat modul de achiziţie a serviciilor de mentenanţă a aparaturii medicale din dotarea Serviciului Radiologie-Imagistica a SJU pe perioada 2011-2012. În anul 2011 au avut loc două licitaţii deschise, conform legislaţiei specifice, în urma cărora au fost declarate câştigătoare 8 firme ofertante în prima licitaţie, respectiv cinci firme în a doua licitaţie. În lista firmelor câştigătoare la a doua licitaţie figureaza şi firma Lama Med pentru mai multe servicii de mentenanţă. În anul 2012 s-a demarat procedura de licitaţie deschisă la începutul anului dar nu s-a finalizat încă iar pentru asigurarea continuităţii acestor servicii şi autorizării aparaturii de către CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare – n.r.) s-a recurs la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în care patru firme au fost declarate câştigătoare pentru luna iunie urmând ca la finalizarea procedurii de licitaţie deschisă să se încheie contractele pe anul 2012. Precizăm faptul că în conformitate cu documentele verificate, firma Lama Med nu a participat la această negociere”.

Leave a Response