|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Vin banii pentru despăgubirile din agricultură: ajutoare pentru folia ╚Öi geamurile distruse de zăpadă 

Vin banii pentru despăgubirile din agricultură: ajutoare pentru folia ╚Öi geamurile distruse de zăpadă

 Căderile masive de zăpadă, din ianuarie ╚Öi februarie, au provocat pagube importante în judetul nostru. Producatorii de legume si flori s-au plâns Direc╚øiei pentru Agricultura Valcea că au rămas fără geamuri la sere ╚Öi fără folie la solarii. Oamenii vor primi, în cele din urmă, despăgubiri de la stat.

 Cei 14 producatori agricoli au instiintat Directia Agricola Valcea inca din iarna despre ce pagube le-au creat in sere si solarii, caderile masive de zapada din perioada ianuarie-februarie 2012. La momentul respectiv s-au intocmit procese verbale de constatare.

 In total, la nivelul judetului Valcea s-au inregistrat distrugeri de 8900 mp de folie, la solarii, respectiv 9183 mp de geam la sere. Acesti fermieri vor primi despagubiri de la stat, termenul de depunere a cererilor fiind 29 iunie 2012, inclusiv. Acordarea ajutorului de minimis va compensa valoarea estimativa a pagubelor produse la materialele de acoperire a spatiilor protejate (geamul si folia). Actul normativ prevede acordarea de sume, diferentiate pe categorii de beneficiari, avandu-se in vedere calitatea acestora de persoane fizice sau persoane juridice, astfel:

– 18,00 lei/mp pentru geam si/sau 2,25 lei/mp pentru folie, pentru producatori agricoli persoane fizice;
– 24,0 lei/mp pentru geam si/sau 3 lei/mp pentru folie, pentru celelalte categorii de beneficiari (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, orice forme asociative cu/sau fara personalitate juridica constituite conform legii);
 Suma maxima a sprijinului financiar, reprezentand ajutorul de minimis, nu poate depasi echivalentul in lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar. Pentru obtinerea sprijinului financiar, solicitantii intocmesc cereri si le depun la Directia pentru Agricultura Valcea, insotite de urmatoarele documente:
a) copie BI/CI a solicitantului sau reprezentantului legal;
b) dovada cont activ banca/trezorerie;
c) o copie a certificatului de inregistrare fiscala continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, orice forme asociative cu/sau fara personalitate juridica, constituite conform legii);
d) adeverinta eliberata de Consiliul Local care atesta, conform inscrisurilor din Registrul Agricol, suprafata de teren sub sere si/sau solarii utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;
e) o copie a procesului-verbal de constatare
 Beneficiarii sprijinului financiar reprezentand ajutorul de minimis nu pot renunta la calitatea de producatori agricoli care exploateaza suprafete de teren in spatii protejate pentru cultura de legume si/sau flori, pe o perioada de trei ani, incepand cu anul in care sprijinul financiar a fost acordat.
 
O comisie de constatare si evaluare a efectelor meteorologice nefavorabile manifestate in perioada ianuarie – februarie 2012 formata din trei specialisti ai Directiei pentru Agricultura Valcea si doi reprezentanti ai organelor administratiei locale s-au deplasat la fiecare sera sau solar afectat si au verificat:

– inscrierea solicitantului de sprijin financiar in registrul agricol;
– depunerea instiintarii pe propria raspundere a solicitantului la administratia locala;
– concordanta dateleor privind localizrea suprafetelor afectate cu buletinele zonale de meteorologie;
– procesele verbale de constatare, intocmite imediat dupa producerea pagubelor.
 Pe baza înştiinţărilor şi a proceselor – verbale de constatare, Direcţia pentru Agricultură Valcea centralizează datele la nivelul judeţului şi transmite situaţia centralizatoare privind pagubele produse spaţiilor protejate, diferenţiat pe sere şi solarii, la direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
 Direcţia generală buget – finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare în vederea deschiderii creditelor bugetare. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Directiei pentru Agricultura Valcea care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.

Leave a Response