|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

BEC a respins cererea de anulare a alegerilor locale din comuna Prundeni 

BEC a respins cererea de anulare a alegerilor locale din comuna Prundeni

Joi, 14 iunie 2012, prin cererea nr. 1.044/C/BEC 2012, Valeria Costescu a solicitat Biroului Electoral Central anularea alegerilor pentru funcţia de primar şi cea de consilier local pentru care a candidat Ion Horia Horăscu în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 64 Prundeni. În cerere, Valeria Costescu a spus despre primarul din Prundeni, Ion Horăscu (câştigător detaşat la aceste alegeri locale cu peste 60% din voturi) că… ar fi oferit mită electorală alegătorilor şi ar fi organizat un spectacol la care au fost trimise invitaţii scrise alegătorilor, iar prin asemenea fapte votul alegătorilor ar fi fost influenţat. Totodată, contestatara afirmă că primarul Ion Horăscu este cercetat penal şi apreciază că într-o atare situaţie nu poate deţine funcţii în administraţia publică locală. Numai că, în dovedirea cererii, Valeria Costescu nu a adus nici un fel de probe. Din aceste motive, Biroul Electoral Central a decis să respingă cererea de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 64 Prundeni, formulată de Valeria Costescu.

“Analizând susţinerile contestatorului prin prisma dispoziţiilor legale incidente, Biroul Electoral Central constată următoarele: potrivit art. 37 alin. 1 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central soluţionează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune anularea alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, în cazul în care constată, pe baza probelor administrate, că votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripţia electorală respectivă. Alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede că ┬½în cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electorală se poate face numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi, care au participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancţiunea decăderii┬╗. Cererea de faţă este formulată de o persoană care nu are calitatea cerută de dispoziţiile legale pentru a solicita anularea alegerilor”, precizează judecătorul Florentina Preda Popescu, preşedintele BEC.

(Petre Coman)

Leave a Response