|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Locuitorii din Malaia vor vota pentru continuitate şi dezvoltare alături de primarul Sergiu Bogdan 

Locuitorii din Malaia vor vota pentru continuitate şi dezvoltare alături de primarul Sergiu Bogdan

Primarul comunei Malaia, Sergiu Bogdan, candidează cu şanse mari de câştig pentru un nou mandat în fruntea administraţiei publice locale, sub sloganul “Tu, înainte de toate!”. Printre multele realizări ale primarului Sergiu Bogdan în mandatul 2008-2012 amintim: construirea podului peste râul Lotru în zona şcolii Malaia (punctul Decindea); construirea podului peste râul Latoriţa în zona UE Ciunget (punctul Vătăsel); terminarea lucrărilor la podul din satul Sălişte şi la cel din satul Malaia (punctul Stadion); recepţionarea celor patru poduri în octombrie 2010, care au fost finanţate de Guvernul României prin OG nr. 7/2007; extinderea sediului primăriei care a inclus birouri şi grupuri sanitare; reabilitarea şi renovarea sediului vechi al primăriei; montarea si darea în folosinţă a instalaţiei pentru încălzirea centrală în sediul primăriei reabilitate; reabilitare şi reparaţii la Căminul cultural Ciunget (inclusiv dispensar) lucrare ce a cuprins reparaţii interioare, refacerea în întregime a instalaţiei electrice, refacerea învelitoarei acoperişului în suprafaţă de aproximativ 400 mp; reabilitarea spaţiului din cadrul Căminului Cultural Sălişte, unde funcţionează dispensarulmedical; s-au acordat sumele de 10.000 lei pentru refacerea picturii de la biserica din Sălişte şi 5.000 lei pentru reparaţii la biserica din satul Ciunget; s-a construit o staţie de autobuz în satul Malaia; s-au montat indicatoare moderne la intrarea şi ieşirea din comună; a fost reparat “Monumentul eroilor” din satul Malaia ca urmare a dezlipirii de pe acesta a plăcilor de marmură; a fost refăcută în întregime captarea de apă din Malaia, punctul Valea Satului; s-au executat lucrări de reparaţii la captarea de a punctul “Valea Grotului”; s-a extins reţeaua de alimentare cu apă în punctul “Izvor”, satul Malaia; s-a extins reţeaua de alimentare cu apă peste râul Lotru, în punctul “Școală” cu trecere în punctul “Decindea”;

a fost construit trotuar pe distanţa de aproximativ 100 metri la Școala Malaia pentru a securiza deplasarea elevilor; s-a asfaltat str. Podul Șipotului, de la DN 7A până la sediul primăriei, zonă care deserveşte poşta, Căminul Cultural, grădiniţa, dispensar brutărie, primărie; s-a asfaltat intersecţia DN 7A cu str. Brătieni; s-a asfaltat str. Bisericii din satul Ciunget, de la SC Hidroserv SA până la bazinul de apă de la Ciunget; s-a reparat şi asfaltat str. Rudăreasa, de la Complexul comercial Ciunget până în punctul “Pod Rădulescu”; s-a reparat în fiecare primăvară drumul judeţean Gura Latoriţei – Ciunget şi a fost aşternut covor nou de asfalt punctul “Pod Repedea” până în punctul “Complex comercial”; ca urmare a construirii podurilor în satul Malaia, s-au amenajat şi drumurile de acces aferente, în punctele ,,Stadion” Malaia, zona industrială SC Manta Company SRL, Padoprod SRL şi Decindea-Paraci; au fost reparate drumurile forestiere ,,Rudăreasa” şi ,,Păiş” care au fost calamitate în urma inundaţiilor din 2007, drumuri care fac legătura cu păşunile persoanelor ce deţin proprietăţi în zonele mai sus amintite; în această perioadă au fost pietruite cu piatră spartă (macadam) adusă de la cariera Bistriţa străzile Mocirle, Brădet, Valea Satului, Morii, Pârâul Pleşeneştilor şi Rudăreasa; au început lucrările de modernizare a bazei sportive finanţată de Guvernul României prin OG nr. 7/2006, în valoare de peste 600.000 lei, care va cuprinde clădire vestiare, cu grup sanitar şi încălzire centrală, pistă de atletism, tribună de 300 locuri pe scaune, reabilitare gazon teren de fotbal, iluminat public al stadionului; organizarea sărbătorii locale “Zilele Mălăii”, începând cu anul 2009, în prima sâmbătă şi duminică din luna septembrie; organizarea de hore şi baluri în perioada sărbătorilor de iarnă; susţinerea concursului sportiv anual “Lovişteana” organizat de şcoala Malaia; susţinerea echipei de fotbal Foresta Malaia; construirea unui grup sanitar modern la şcoala de centru Malaia; repararea şi asfaltarea străzii Uzinei; construirea străzii din punctul Biserica Sălişte până la punctul “Pârâul Voinii”; extindere şi reabilitare trotuare în satul Sălişte; reparare şi reabilitare Dispensarul comunal din satul Malaia; amenajare şi reabilitare grup sanitar şi bucătărie Cămin cultural, sat Malaia.

În ceea ce priveşte obiectivele care vor fi realizate în mandatul următor de către candidatul USL, Sergiu Bogdan, amintim: reabilitarea str. Rudăreasa pe distanţa de 3,2 km; apă şi canalizare pentru satele Sălişte şi Ciunget; extindere reţele de joasă tensiune în zonele intravilane conform planului de urbanism general; construirea unui teren de mini-fotbal în Ciunget; reabilitare termică Grădiniţa nr. 1 Malaia; continuarea lucrărilor de modernizare şi asfaltare a străzilor din satele comunei Malaia; consolidare şi reamenajare talvegurile torenţilor ce străbat comuna Malaia, efectuarea demersurilor de trecere în domeniul public al comunei Malaia (canalizare torenţi) în vederea accesării de fonduri pentru reamenajarea şi reabilitarea acestora; extindere şi reabilitare Cămin cultural Ciunget; extindere şi reabilitare Cămin cultural Malaia.

(Petre Coman)

Leave a Response