|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Investiţiile realizate de Gheorghe Mirea îl recomandă pentru un nou mandat de primar 

• În comuna Budeşti,

Investiţiile realizate de Gheorghe Mirea îl recomandă pentru un nou mandat de primar

În mandatul 2008-2012, primarul comunei Budeşti, Gheorghe Mirea, a reuşit să finalizeze zeci de investiţii, realizări care îl recomandă pentru un nou mandat în fruntea administraţiei publice locale din Budeşti. “În ultimii ani am încheiat cu succes următoarele obiective de investiţii din domeniul infrastructurii, educaţiei, culturii, sport şi culte: reabilitarea şi modernizarea a 7 şcoli şi 5 grădiniţe de pe raza comunei; dotarea primăriei cu microbuz pentru transportul elevilor; înfiinţarea laboratorului de informatică în cadrul şcolii gen. Budeşti; construirea unei grădiniţe noi la standarde Europene în satul Barza; reabilitarea Bibliotecii şi dotarea cu cinci calculatoare şi acces la internet; reabilitarea Căminului Cultural Budeşti; organizarea în fiecare an “Ziua Comunei Budeşti”; organizarea în fiecare an acţiuni de comemorare a Eroilor Comunei; sprijinirea reabilitării bisericii din satul Bârseşti; acordarea de ajutor financiar bisericilor din satele Linia, Ruda, Bercioiu; sprijinirea comunităţii din satul Barza pentru construirea bisericii; modernizarea cele 2 dispensare medicale Budeşti şi Ruda; distribuirea de alimente pentru îmbunătăţirea nivelului de trai pentru persoanele defavorizate; asigurarea salubrizării comunei la standarde moderne, concesionând salubrizarea la o firmă de specialitate; modernizarea Casei Căsătoriilor din comună, asigurând un cadru plăcut pentru cei care păşesc spre această instituţie fundamentală “Familia”; realizarea proiectului de alimentare a întregii comune (85 km conducte, s-au branşat 1700 abonaţi, şi toate instituţiile publice); realizarea proiectului de reţea de canalizare cu staţie de epurare pentru satele Budeşti, Barza şi Piscul Pietrii; asfaltarea a 5 km de drumuri în satele Budeşti, Raoviţa, Androneşti, Ruda; pietruirea uliţelor comunale pe 16 km în satele Budeşti, Piscul Pietrii, Bercioiu, Bârseşti; construirea a două punţi pietonale în satul Linia şi Androneşti; extinderea iluminatului public stradal ajungând la 4 km; extinderea reţelei de cablu şi telefonie în aproape toată comuna; consolidarea şi betonarea albiei pârâului La Ștefănoiu sat Linia; decolmatarea albiei pârâului la Racoviţa sat Linia; consolidarea albiei pârâului La Micu în satul Linia”, a spus primarul Gheorghe Mirea.

Cât priveşte propunerile pentru viitor, primarul din Budeşti are în vedere realizarea următoarelor proiecte: întocmirea proiectului tehnic şi execuţia unei săli de sport la şcoala de Centru Budeşti; finalizarea proiectului Baza Sportivă Budeşti; amenajarea de parcuri de joacă în incinta tuturor şcolilor; amenajare teren sport în satul Ruda (lângă Căminul Cultural); reabilitarea Căminului Cultural din satul Ruda; organizarea de întâlniri cu Fii comunei care fac cinste acesteia; reabilitarea locaţiei Poştei; continuarea demersurile pentru înfiinţarea unei farmacii la dispensarul din satul Ruda; iniţierea de proiecte de ajutor pentru bătrânii comunei care nu au posibilităţi materiale-financiare; construirea Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale în satul Ruda; continuarea proiectului de canalizare şi construcţie staţie de epurare pentru satele Linia şi Racoviţa; extinderea reţelei de canalizare pentru satele Bârseşti, Ruda, Bercioiu; extinderea alimentării cu apă în satul Racoviţa în zona industrială la baraj; reactualizarea documentaţiei pentru introducerea gazelor naturale pe raza comunei; începerea lucrărilor pentru asfaltarea drumului DC 30 Brânduşari; asfaltarea drumului piscul Pietrii; asfaltarea drumului sătesc Bercioiu; reabilitarea drumului DC 31 Bercioiu – Galtofani; asfaltare drumuri de interes local în satul Linia, la Vadova şi la Gagiu, în satul Budeşti, la Patratie, în satul Bîrseşti la cimitir şi la Georgeşti.

Leave a Response