|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali se întrunesc în ultima şedinţă, înainte de alegerile din 10 iunie 

• La Râmnicu Vâlcea,

Consilierii locali se întrunesc în ultima şedinţă, înainte de alegerile din 10 iunie

Joi, 31 mai 2012, este convocat, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, ultima şedinţă de acest tip înainte de alegerile din 10 iunie. Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri: încetarea mandatelor de consilier local în cazul doamnelor Maria Preda şi Mihaela Mihăilescu; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2012; aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; plata către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarâ APA Vâlcea a cotizaţiei pentru anii 2011 şi 2012; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 303/151 din 2008 privind asigurarea sustenabilităţii proiectului “Școala este temelia viitorului tău – nu renunţa la ea”; aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2011 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ETA SA pentru anul 2012; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pentru anul acesta; modificarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinţe, strada Nicolae Titulescu, nr. 12A”, investitor Dan Ion, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 30 aprilie 2010; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2005, aşa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 48/2012; transmiterea unor terenuri în folosinţă către SC Pieţe Prest SA; inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; inventarierea unor imobile-terenuri în domeniul public al municipiului, cu destinaţia de drum public; prelungirea duratei de transmitere în folosinţă a imobilului-construcţie către Biblioteca Judeţeană Vâlcea; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012, privind transmiterea în folosinţă a unor imobile-terenuri către Arhiepiscopia Râmnicului; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Amenajare carosabilă şi pietonală Arenele Traian în municipiul Râmnicu Vâlcea”; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii “Grădiniţa 4 grupe Școala Waldorf, lucrări de construire corp multifuncţional”; aprobarea regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea regulamentului de organizare şi executare a Serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; atribuirea în proprietate a unui loc de veci din Cimitirul Sfântul Ioan unei persoane beneficiare ale drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, privind recunoştiinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

(P.C.)

Leave a Response