|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Acţionarii Oltchim au respins cererea PCC de revocare din funcţie a directorului Roibu 

• Pentru a 12-a oară în mai puţin de trei ani,

Acţionarii Oltchim au respins cererea PCC de revocare din funcţie a directorului Roibu

Marţi, 24 aprilie, cu doar 62% din voturile acţionarilor prezenţi la şedinţa AGA de la societatea Oltchim, s-a respins propunerea de revocare din funcţie a directorului general Constantin Roibu. Înaintea acestei şedinţe, acţionarul minoritar Petro Carbo Chem SE (care deţine 18,3% din capitalul social) a formulat o cerere către consiliul de administraţie de revocare a directorului Constantin Roibu din funcţie, dat fiind că sub conducerea sa situaţia societăţii s-a deteriorat în mod constant (cei de la PCC SE spun că directorul Constantin Roibu nu înţelege problemele reale ale SC Oltchim SA, dând în mod constant vina pe factori externi pentru problemele societăţii şi nu pe propria conducere, iar acesta nu prezintă soluţii alternative pentru problemele întreprinderii). Însă, preşedintele Consiliului de Administraţie, Karoly Borbely, se pare că are o “afinitate” specială faţă de Constantin Roibu pentru că acesta a precizat următoarele: “Constantin Roibu a susţinut şi susţine în continuare realizarea unei firme puternice cu o cifră de afaceri mare şi care să-şi asigure singură materiile prime necesare funcţionării. Orientarea dezvoltării SC Oltchim SA spre mărirea capacităţilor de producţie, în special la propenoxid şi polioli, reducerea costurilor de fabricaţie, integrarea cu petrochimia Arpechim, toate implementate de Constantin Roibu şi echipa de conducere de la SC Oltchim SA au fost confirmate de studiile efectuate de firme recunoscute internaţional şi chiar de către consultantul pentru privatizarea SC Oltchim SA.

De asemenea, obţinerea avizului Comisiei Europene pentru efectuarea conversiei în acţiuni a creanţei AVAS, demonstrează viziunea şi strategia corectă aplicată de Constantin Roibu şi ca atare nu există nici cel mai mic motiv pentru înlocuirea acestuia din funcţia de director general”. Tot PCC SE a mai cerut aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor pentru următoarele propuneri: furnizarea de către consiliul de administraţie, în conformitate cu hotărârile nr. 16 şi nr. 17 adoptate în cadrul AGOA din data de 30 august 2011, a proiectului convenţiei negociate cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS); furnizarea de către consiliul de administraţie a unui raport privind stadiul negocierilor dintre AVAS şi SC Oltchim SA, în conformitate cu aceleaşi hotărâri adoptate în data de 30 august 2011, cu explicaţiile necesare inclusiv cu privire la modul în care a fost stabilit cuantumul dobânzii aplicate; aprobarea de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor a raportului menţionat mai sus; efectuarea de către consiliul de administraţie, prin intermediul unei companii specializate, a unei analize economice care să ateste valoarea de piaţă a creanţei AVAS, la data raportului.

Șase luni pentru majorarea capitalului social

Creanţa Oltchim către AVAS va cuprinde şi dobânzile aferente perioadei 2007-2011, după ce acţionarii întreprinderii au aprobat, tot marţi, convenţia de drept privat în acest sens încheiată la 22 decembrie 2011, între cele două părţi. Aprobarea convenţiei depinde de încheierea unui act adiţional la aceasta care să prevadă dobânda calculată pentru perioada scursă după 1 ianuarie 2012, precum şi o condiţie rezolutorie conform căreia actul se va desfiinţa dacă în termen de şase luni de la publicarea hotărârii AGEA nu se finalizează conversia datoriei Oltchim în acţiuni. Dobânzile calculate până la 23 aprilie 2012, ce ar trebui incluse în valoarea creanţei AVAS, însumează 553,77 milioane lei. Acestea se adaugă datoriei de 538,33 milioane lei, ce va fi convertită în acţiuni, în cadrul procedurii de majorare de capital al combinatului.

Referitor la prima problemă ridicată de PCC SE – furnizarea de către consiliul de administraţie a proiectului convenţiei negociate cu AVAS – conducerea SC Oltchim SA a ţinut să sublinieze că dobânzile datorate de SC Oltchim SA la datoria înregistrată faţă de AVAS s-au calculat pe baza algoritmului comunicat de experţii Comisiei Europene, prin care trebuie să se aleagă cea mai mare valoare rezultată din compararea dobânzii practicate de o bancă pentru SC Oltchim SA cu rata de referinţă atribuită de Comisia Europeană pentru România la care se adaugă 100 puncte procentuale. În cazul în care din comparaţie rezultă că dobânda practicată de bancă este mai mare, se poate folosi pentru tot anul respectiv dobânda băncii practicată pentru societate. La stabilirea cuantumului total al dobânzii aferente datoriilor către AVAS este necesară capitalizarea anuală a dobânzii. Astfel, s-au comparat pe intervalele de timp la care Comisia Europeană a comunicat rate de referinţă, procentul de dobândă maxim achitat de SC Oltchim SA la creditele în lei din acele intervale de timp cu rata de referinţă comunicată de Comisia Europeană pentru România, majorate cu 1%. Pentru calculul dobânzilor s-au comparat pe intervale, procentul de dobândă maxim la creditele în lei contractate de SC Oltchim SA cu rata de referinţă comunicată de Comisia Europeană majorată cu 1%, şi s-a utilizat procentul de dobândă cel mai mare din cele două pentru intervalul care cuprinde data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu excepţia anului 2007, unde datorită faptului că dobânda comunicată de Comisia Europeană este mai mare decât cea achitată de SC Oltchim SA la creditele în lei, s-au stabilit pe intervale diferite procentele.

În aceste condiţii, procentele de dobândă utilizate pentru calculul dobânzilor anuale datorate AVAS a fost cel mai mare procent dintre cel maxim la creditele în lei contractate de SC Oltchim SA şi dobânda la ratele comunicate de Comisia Europeană majorată cu 1%. Pentru anul 2007 s-au utilizat procente de dobândă diferite în timpul anului deoarece dobânda comunicată de Comisia Europeană este mai mare decât dobânda maximă la creditele contracte de SC Oltchim SA în prima parte a anului. Pentru perioada 2008 – 2011 s-a menţinut dobânda cea mai mare dintre cele două la începutul fiecărui an. În ceea ce priveşte cererea PCC SE de furnizare de către consiliul de administraţie a unui raport privind stadiul negocierilor dintre AVAS şi SC Oltchim SA, directorul general Constantin Roibu a ţinut să precizeze următoarele: “În baza aprobării de către acţionari a încheierii convenţiei cu AVAS asupra dobânzilor, conform procedurilor de calcul dispuse de Comisia Europeană, se va încheia un act adiţional la convenţia încheiată în 22 decembrie 2011 între AVAS şi SC Oltchim SA cu privire la dobânzile ce se vor calcula asupra creanţei AVAS începând cu 1 ianuarie 2007 şi până la data conversiei întregii creanţe a AVAS în acţiuni ale SC Oltchim SA, cu scopul privatizării societăţii. Evaluarea valorii de piaţă a creanţei AVAS faţă de societate, la fel ca orice evaluare a valorii de piaţă a unei creanţe, poate fi dispusă de către creditorul deţinător al creanţei. În cazul concret, evaluarea de către SC Oltchim SA a valorii de piaţă a creanţei AVAS faţă de societate nu are nici o finalitate pentru societate”.

(Petre Coman)


Leave a Response