|vineri, decembrie 9, 2022
  • Follow Us!

Viceprimarul Veţeleanu şi 4 foşti membri PDL vor fi excluşi din Consiliul Local 

• În urma deciziei conducerii partidului,

Viceprimarul Veţeleanu şi 4 foşti membri PDL vor fi excluşi din Consiliul Local

Chiar dacă sunt mai puţin de trei luni până la alegerile locale, conducerea PDL Vâlcea a luat decizia în data de 21 martie 2012 de a exclude din Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cinci consilieri ai partidului, printre care şi viceprimarul Eusebiu Veţeleanu. Drept urmare, joi, 29 martie 2012, Consiliul Local este chemat să aprobe încetarea de drept, a calităţii de consilieri locali, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărei listă au fost aleşi, pentru următorii: Eusebiu Veţeleanu, Mariana Bălan, Mihai Botea, Teodosie Filip şi Dumitru Ţârdea. 

De asemenea, tot în data de 29 martie vor fi validate mandatele de consilieri locali pentru următorii membri PDL: Mihaela Mihăilescu (asistent medical), Bogdan Miţaru (directorul Serviciului de Gospodărire a Apelor), Florin Bulat (profesor), Auraş Petronel Ţugulan (pensionar militar) şi Ioan Ştefan Neacşu (inginer), toţi supleanţi aflaţi pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008. Având în vedere că viceprimarul trebuie să îndeplinească şi funcţia de consilier local, se va lua act de încetarea de drept a calităţii de viceprimar al municipiului a lui Eusebiu Veţeleanu (implicit încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 158/6 din 20 iunie 2008), ceea ce înseamnă că acesta va părăsi complet orice poziţie în cadrul Primăriei Râmnicului.

Trebuie să mai spunem că prin adresa nr. 1 din data de 21 martie 2012, Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea face cunoscut Primăriei Râmnicului faptul că Eusebiu Veţeleanu, Mariana Bălan, Mihai Botea, Teodosie Filip şi Dumitru Ţârdea au pierdut calitatea de membrii ai PDL fie prin demisie, fie prin retragerea spijinului politic. Totodată, prin adresa mai sus menţionată, se comunică faptul că Zaharia Ciobanu şi Marin Teleş, următorii supleanţi aflaţi pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008, şi-au pierdut sprijinul politic. Totodată prevederile art. 9 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali stipulează că, pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales atrage încetarea de drept a mandatului de viceprimar al municipiului. Potrivit prevederilor Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea nr. 228/2009, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, şi prin pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărei lista a fost ales.

(Petre Coman)

Leave a Response