|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Probleme în aplicarea legilor fondului funciar în 8 localităţi din Vâlcea 

• Prefectul le-a acordat reprezentanţilor comisiilor locale un termen de o săptămână

Probleme în aplicarea legilor fondului funciar în 8 localităţi din Vâlcea

Prefectul Petre Ungureanu a convocat în data de 9 martie 2012 o şedinţă extraordinară a Comisiei Judeţene de Fond Funciar pentru analizarea situaţiei existente la nivelul comisiilor locale care au înregistrat rezultate slabe în procesul de soluţionare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, întârzieri de punere în posesie şi de emitere a titlurilor de proprietate. În acest scop, au fost invitaţi să ia parte la şedinţă preşedinţii şi secretarii comisiilor locale de fond funciar din localităţile cu cele mai mari diferenţe între suprafeţele solicitate şi cele validate, între suprafeţele validate şi cele puse în posesie ca şi între suprafeţele validate şi cele pentru care s-au emis titluri de proprietate, atât în privinţa terenurilor agricole, cât şi a celor forestiere. Astfel, a fost analizată situaţia fiecăreia dintre primele 8 localităţi vizate la capitolul nerealizări – Voineasa, Malaia, Fârtăţeşti, Bălceşti, Ioneşti, Alunu, Stoileşti şi Brezoi.

Pe parcursul şedinţei, s-a constatat că anumite comisii locale au înaintat către comisia judeţeană date eronate, iar situaţia reală este mai bună decât cea raportată – cazul Voineasa – altele nu au mai comunicat macheta lunară privind aplicarea Legii nr. 247/2005 de o perioadă mare de timp – cazul Malaia – sau au recuperat pe parcurs întârzierile în privinţa retrocedărilor de teren agricol şi forestier – cazul Lungeşti. Discuţiile au relevat faptul că, uneori, rămânerile în urmă sunt cauzate şi de atitudinea foştilor proprietari sau a urmaşilor acestora, care nu se prezintă la comisiile de fond funciar pentru identificarea suprafeţelor revendicate – cazul Bujoreni. Prefectul, în calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene de Fond Funciar Vâlcea, i-a atenţionat pe reprezentanţii comisiilor locale că acestă şedinţă constituie un avertisment şi le-a acordat un termen de o săptămână pentru corelarea tuturor datelor şi analiza proprie privind soluţionarea cererilor de reconstituire. La expirarea acestui termen vor fi dispuse controalele la sediul comisiilor locale de fond funciar.

Leave a Response