|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

FRUCTE PENTRU ELEVI 

Comunicat de presă

FRUCTE PENTRU ELEVI

Începând cu data de 22 martie a.c. Consiliul Judeţean Vâlcea a demarat programul de încurajare a consumului de fructe proaspete pentru toţi elevii din calasele I-VIII, indiferent dacă frecventează învăţământul de stat ori particular privat. Aplicarea cu întârziere a acestui program care ar fi trebuit să se deruleze în perioada octombrie 2011 – martie 2012 a fost blocată de faptul că ofertele prezentate la procedura de achiziţie publică iniţială au fost respinse de către comisia de evaluare deoarece nu s-au încadrat în condiţiile impuse de Hotărârea Guvernului nr. 889/2011 şi, implicit, ale Caietului de sarcini.

– Ni s-a părut incorect să ne împăcăm cu acest eşec – a precizat preşedintele Consiliului Judeţean, dr.ing. ION CÎLEA. Era un drept al copiilor şi o mare obligaţie pentru noi, aşa încât am dispus să se întreprindă toate demersurile necesare pentru aplicarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. La memoriul adresat Direcţiei Generale de Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii prin care am solicitat permisiunea de a relua procedurile de atribuire a contractului, s-a primit răspuns favorabil, dar ni s-a pretins să ţinem cont de numărul de zile pentru distribuirea merelor în şcoli conform prevederilor legale, adică maximum 94 de zile.

Ca urmare, în baza Dispoziţiei nr.66/13 martie 2012 a preşedintelui Consiliului judeţean Vâlcea, comisia de evaluare a demarat o procedură accelerată de negociere a licitaţiei. Imediat după aceea s-au evaluat ofertele sub aspect tehnic şi financiar, s-a stabilit oferta câştigătoare şi s-a aplicat procedura de atribuire.

Trebuie totuşi precizat faptul că modificările intervenite în legislaţia privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi termenele lungi de aşteptare pentru verificarea documentaţiilor de către ANRMAP, au fost cauzele ce au determinat întârzierea atribuirii contractului de furnizare a fructelor în şcolile din judeţul Vâlcea.

Compartimentul de relaţii cu mass media

Leave a Response