|sâmbătă, ianuarie 23, 2021
  • Follow Us!

CET Govora a primit în concesiune 15 bunuri din domeniul public al CJ Vâlcea 

CET Govora a primit în concesiune 15 bunuri din domeniul public al CJ Vâlcea

Consilierii judeţeni au aprobat marţi, 31 ianuarie 2012, propunerea de concesionare către CET Govora a 15 bunuri aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea. Nivelul redevenţei datorate de CET Govora va fi de 25.000 lei pe lună, durata concesiunii va fi de 20 ani, iar valoarea totală a celor 15 bunuri este de circa 6 milioane de lei. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 134 din 14 octombrie 2011 a fost aprobată trecerea cu plată a unor bunuri din patrimoniul CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea având drept scop implementarea unui proiect finanţat în cadrul Axei prioritare 3 POS Mediu. „CET Govora, titular al activităţii de termoficare urbană, furnizează energie termică sub formă de apă fierbinte pentru încălzire şi apă caldă de consum unor consumatori din municipiul Râmnicu Vâlcea (apartamente, instituţii publice, servicii). Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea generează emisii de substanţe poluante în aer, rezultate din arderea combustibilului în IMA (cazanul C7) din cadrul sursei. 

Emisiile poluante de la Cazanul 7 se suprapun peste alte emisii poluante aferente celorlalţi poluatori din oraş, evaluarea calităţii aerului prezentând nivelurile concentraţiilor de poluanţi la limita pragului de evaluare. În ceea ce priveşte emisiile de substanţe poluante, în anul 2008 conform monitorizării, valorile au depăşit valorile ale limitelor de emisie pentru toţi poluanţii reglementaţi. În acest sens, la nivelul judeţului Vâlcea este în implementare proiectul «Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice», finanţarea fiind asigurată prin Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). Având în vedere că prin acest proiect major nu se asigură în totalitate conformarea CET Govora la cerinţele de protecţie a mediului impuse prin directivele Uniunii Europene şi asumate de România prin tratatul de aderare, autorităţile publice locale beneficiare ale acestui proiect au obligaţia derulării unor investiţii complementare proiectului major aflat în implementare prin POS Mediu care vor conduce în final la conformare. 

Astfel, aceste investiţii complementare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr, 129/30 noiembrie 2010 pentru cele care cad în sarcina Consiliului Judeţean Vâlcea, şi prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14 decembrie 2010 pentru cele care cad în sarcina Primăriei Râmnicului. Toate aceste investiţii ce trebuie realizate pentru conformarea CET Govora, inclusiv investiţia majoră aflată în implementare prin POS Mediu, se regăsesc şi în Master-Planul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Valcea, document strategic adoptat priri Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30 noiembrie 2009. Trecerea bunurilor din capitalul social al CET Govora, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a realizat, conform legislaţiei în vigoare, cu plată. Prin acest proiect, judeţul Vâlcea va îndeplini în mare măsură condiţiile de conformare pentru protejarea mediului, în special a aerului, impuse României prin tratatul de aderare, obligaţii, pe care, în lipsa acestei finanţări, va trebui să le realizeze integral din surse proprii până în anul 2012, conform Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 16/4 septembrie 2006 emisă pentru funcţionarea CET Govora”, a ţinut să precizeze Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Leave a Response