|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Patronul de la Nordexim va primi cadou de la Primăria Râmnicului un teren de 2.724 mp 

• Cu toate că este milionar în euro,

Patronul de la Nordexim va primi cadou de la Primăria Râmnicului un teren de 2.724 mp

În cursul acestei săptămâni, consilierii locali sunt chemaţi să aprobe propunerea Primăriei Râmnicului de vânzare către societatea SC NORDEXIM SRL (controlată de milionarul în euro Gheorghe Popa) a unui teren de 2.724 mp situat în Parcul Industrial Sud. Se prevede valorificarea acestui teren întrucât firma lui Gheorghe Popa a îndeplinit criteriile şi condiţiile de cumpărare a acestui teren din domeniul privat al municipalităţii. Dacă va fi aprobată propunerea de consilierii locali, vânzarea terenului de 2.724 mp se va face la un preţ de 3,33 euro/mp, ceea ce înseamnă că patronul de la SC NORDEXIM SRL va scoate din buzunare suma de doar 9.070 de euro. Alături de Marius Dragu, vâlceanul Gheorghe Popa mai controlează celebra firmă de distribuţie Aquila din Ploieşti. În luna noiembrie 2010, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea de către Novadex&CA, parte a grupului de distribuţie Aquila, a unor participaţii la firmele Nordexim Coffee Services, ATV Distribution şi Premium Coffee Services, cu activităţi pe piaţa automatelor de produse alimentare, cafea şi apă pentru dozatoare. Potrivit autorităţii de reglementare, tranzacţia vizează piaţa comercializării cu amănuntul a cafelei şi produselor alimentare prin aparatele de tip vending din Vâlcea şi alte 10 judeţe. Preluarea mai vizează piaţa aparatelor de tip espresor din Vâlcea şi încă 9 judeţe din ţară, precum şi comercializarea apei potabile îmbuteliate destinate dozatoarelor din Vâlcea, Piteşti şi Constanţa. Grupul distribuie şi cafeaua Lavazza în România. Activitatea principală a acestuia, care asigură circa 90% din afacerile grupului, este distribuţia de produse. Grupul este prezent şi pe pieţele din Serbia şi Republica Moldova. Cele trei firme preluate de Aquila erau controlate de oamenii de afaceri Gheorghe Popa (patronul de la NORDEXIM) şi Marius Dragu.

Revenind însă la şedinţa Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, trebuie să spunem că prin hotărârea nr. 149/2003, CL a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de circa 15 hectare, situat între staţia de epurare şi drumul naţional 7A, în partea de sud a oraşului, urmând a fl folosit în conformitate cu prevederile legale, inclusiv prin vânzarea unor părţi din acesta potenţialilor investitori, în baza unui plan urbanistic zonal. Astfel, prin HCL nr. 224/111/2004 s-a avizat şi aprobat PUZ „Parcul Industrial Baraj Sud – Staţia de Epurare”, pentru terenul descris mai sus, iar prin HCL nr. 262/149/22 decembrie 2004, s-a aprobat studiul de oportunitate şi caietul de sarcini pentru concesionarea şi vânzarea acestuia. În conformitate cu prevederile studiului de oportunitate şi ale caietului de sarcini, terenul a fost destinat realizării unui parc industrial, respectiv realizării unor spaţii comerciale, de producţie şi unităţi industriale şi a fost concesionat prin licitaţie publică, durata de realizare a investiţiilor fiind de maxim doi ani de la obţinerea autorizaţiei de construire, iar termenul de începere a lucrărilor de maxim şase luni de la data încheierii contractului de concesiune. De asemenea, potrivit prevederilor din caietul de sarcini, realizarea obiectivelor în termen de doi ani de la data obţinerii autorizaţiei de construire, dă dreptul concesionarului de a cumpăra terenul concesionat la preţurile stabilite în caietul de sarcini pentru fiecare lot în parte.

„În temeiul acestor prevederi, cu adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 517/5 ianuarie 2012, SC NORDEXIM SRL a solicitat achiziţionarea terenului în suprafaţă de 2724 mp, respectiv lotul 31 din terenul destinat realizării parcului industrial, adjudecat de societate la licitaţia organizată în acest scop. Din documentele prezentate, rezultă că în urma licitaţiei organizată în data de 2 iunie 2011 pentru concesionarea lotului 31 din Parcul Industrial, a fost desemnată câştigătoare oferta SC NORDEXIM SRL, pentru redevenţă de 30,1 euro/mp/25 ani şi nivelul minim al investiţiei pe care concesionarul s-a angajat să o realizeze până la data de 31 decembrie 2011, fiind de 510.000 euro (2,1 milioane de lei), în baza acestei oferte încheindu-se contractul de concesiune nr. 1568/5 iulie 2011. Pentru promovarea obiectivului de investiţii propus a se realiza, a fost obţinută autorizaţia construire nr. 637/24383/19 august 2011, iar valoarea construcţiei realizată pe terenul respectiv, aşa cum rezultă din din evidenţa fiscală a Primăriei municipiului, este de 2,1 milioane de lei”, consideră viceprimarul Eusebiu Veţeleanu.

(Petre Coman)

Leave a Response